• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Śląska Karta Seniora

Informujemy mieszkańców Bierunia, którzy ukończyli 60 rok życia, że oprócz bieruńskiej karty „Aktywni Seniorzy 60 +” mogą Państwo przystąpić do programu Śląskiej Karty Seniora. Wystarczy mieć ukończone 60 lat i okazać dowód osobisty, aby móc skorzystać z wielu ulg, jakie zostały przygotowane na terenie całego województwa śląskiego.

Czym jest Śląska Karta Seniora?

Jest ofertą specjalnych usług, ulg oraz szczególnych uprawnień pozwalających na udostępnienie zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji na terenie Województwa Śląskiego w celu dodatkowego wsparcia i wzbogacenia życia osób, które ukończyły 60 roku życia.

Kto jest uprawniony do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora?

Grupą uprawnioną do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora są osoby, które ukończyły 60 rok życia. Dokumentem legitymacyjnym umożliwiającym skorzystanie z uprawnień oferowanych w projekcie jest dowód osobisty. Wybór dowodu osobistego, jako dokumentu potwierdzającego możliwość skorzystania z projektu to rozwiązanie korzystne i efektywne z uwagi na powszechny dostęp do dowodu osobistego i wygodę dla seniorów, a także obniżenie kosztów realizacji projektu (nie ma potrzeby opracowywania i druku dodatkowych kart).

Partnerzy

Specjalne usługi oraz ulgi i/lub szczególne uprawnienia dla osób starszych będą oferowane przez partnerów projektu. Na etapie rozpoczęcia wdrażania projektu jego bazowymi partnerami będą podmioty powiązane strukturalnie i kapitałowo z Województwem Śląskim - wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne w tym m.in.:

Więcej obiektów na stronie internetowej: www.seniorzy.slaskie.pl 

Mając na uwadze dążenie do zapewniania seniorom dostępu do jak najszerszej oferty, przewidziano również współpracę z partnerami z sektora prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Jak zostać partnerem?

Przedsiębiorcy i inne zainteresowane podmioty mogą przystąpić w charakterze partnera do projektu Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora. Udział w projekcie wiąże się z nieodpłatnym przyznaniem osobom w wieku 60 lat i więcej specjalnej oferty usług i/lub ulg i uprawnień.

Partnerzy projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby:

 • podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego seniorom,
 • stać się częścią budowanego na terenie województwa śląskiego systemu wspierania seniorów, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców regionu,
 • pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności.

Szczegółowych informacji na temat projektu i sposobu dołączenia do grona partnerów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, pod numerem telefonu - 32 730 68 96.

Śląskie dla Seniora

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Śląska Rada ds. Seniorów
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  • ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice
  • +48 32 730 68 96

 

Przypominamy mieszkańcom Bierunia, którzy ukończyli 60 rok życia, że w naszej gminie działa program „Aktywni Seniorzy 60+”. W ramach programu osobom powyżej 60 roku życia zapewnia się ulgi oferowane przez jednostki organizacyjne miasta (Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bieruński Ośrodek Kultury, Ośrodek Edukacji) oraz przez prywatnych przedsiębiorców. Więcej na temat programu znajdą Państwo tutaj.

Śląskie dla seniora

do góry