• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

"Koperty życia"

W Bieruniu realizowana jest akcja "Koperta życia", która skierowana jest do osób starszych, schorowanych, samotnych i niepełnosprawnych. Zachęcamy Państwa do odbioru zestawu zawierającego: kopertę, ankietę oraz naklejkę.

 
 

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, (w tym nr pesel). Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu, a zarazem jest łatwo dostępne.

 

 

 

 

Co to jest „Koperta życia”? 

„Koperta życia” to karta przechowywana w lodówce, zawierająca formularz z krótkim opisem historii choroby, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktem do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziiny, a więc informacjami niezbędnymi podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej. Adresowana jest do lekarzy i ratowników pogotowia wezwanych na interwencję w domu chorego. Stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie. „Koperta życia” przechowywana jest zazwyczaj w lodówce oznakowanej charakterystyczną naklejką.

 

 

Gdzie można odebrać „Kopertę życia”? 

  • Kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w Bieruniu , (Rynek 14 - na parterze), w godzinach pracy urzędu
  • Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, (ul. Władysława Jagiełły 1),  w godzinach pracy ośrodka
  •  U dyżurnego  Straży Miejska w Bieruniu, (ul. Władysława Jagiełły 1),  całodobowo

 

 

Co zrobić z „Kopertą życia”?

1.Odbierz zestaw (ankieta, koperta, naklejka)
2. Wypełnij dokładnie ankietę
3. Oznakuj naklejką lodówkę, a następnie umieść w niej kopertę z wypełnioną ankietą

 

 

Na czym polega akcja "Koperta życia"?

Naklejkę przykleić należy na lodówkę, gdzie zestaw będzie przechowywany. W ankiecie znajdują się pytania dotyczące stanu zdrowia - w szczególności przebytych chorób i zażywanych leków, a także kontaktu do bliskich. Ankieta powinna być bardzo starannie wypełniona, a następnie aktualizowana przy każdej pojawiającej się zmianie dotyczącej jej treści.

 

 

Dlaczego lodówka?

Lodówka jest sprzętem znajdującym się w większości naszych domów. Jeśli oznakujemy ją naklejką z logo akcji, ułatwimy zespołom ratownictwa medycznego, (a także innym służbom)  zlokalizowanie „Koperty życia”, czyli karty na której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące jej właściciela.

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego!

 

 

do góry