• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Rozpoczęcie IV edycji

„Budżet Obywatelski 2019” - ruszamy z IV edycją!

Rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. Tym razem mieszkańcy będą mogli zdecydować o podziale 800 tysięcy złotych. Już od środy 16 maja będzie można zgłaszać swoje propozycje projektów i pomysły, które będą mieć szanse na realizację w 2019 roku. Na pomysły mieszkańców czekamy do 8 czerwca br. Nowością w rozpoczynanej właśnie edycji jest możliwość zgłaszania projektów ogólnomiejskich, na które wydzielono 160 tys. zł. Wspólnie zdecydujmy na jakie pomysły przeznaczyć środki z budżetu miasta. Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Bierunia Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2019 roku?

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to nowoczesna formuła zarządzania finansami miasta, zgodnie z którą mieszkańcy mają okazję zdecydować o przeznaczeniu części samorządowego budżetu. W tym roku bierunianie już po raz czwarty będą mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, a następnie wybrać najlepsze z nich w głosowaniu. Warto włączyć się w ten proces, bo dzięki temu zyskujemy bezpośredni wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Naprawa chodnika, urządzenie podwórkowego zieleńca, organizacja sąsiedzkiego pikniku, czy też doposażenie placu zabaw lub siłowni - wszystkie te działania mogą zostać zrealizowane właśnie poprzez budżet obywatelski.

Co się wydarzyło do tej pory?

Budżet obywatelski w Bieruniu, znany wcześniej pod nazwą „partycypacyjny”, po raz pierwszy pojawił się w 2015 roku. Dotychczas w ramach tego budżetu wybrano do realizacji 64 projekty (21 w 2016, 19 w 2017, 24 w 2018). Najliczniejszą grupę stanowiły projekty o charakterze sportowo-rekreacyjnym, doposażenie w sprzęt bieruńskich OSP, czy też remonty chodników.

Co przed nami?

Obecnie rozpoczynamy w Bieruniu czwartą edycję budżetu obywatelskiego, podczas której będzie można zgłaszać i wybierać pomysły, które zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Nabór projektów rozpoczynamy w środę 16 maja.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy Bierunia będą mieli wiele ciekawych propozycji, dzięki którym nasze miasto będzie ładniejsze, przyjazne, bezpieczne, po prostu lepsze.

Jakie projekty można zgłaszać i kto może być ich autorem?

Swój projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bierunia, który ukończył 16 lat. Zgłoszone projekty muszą dotyczyć danego okręgu konsultacyjnego (projekty okręgowe) lub całego miasta (projekty ogólnomiejskie). W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane zadania o charakterze lokalnym, należące do zadań własnych gminy i możliwe do realizacji w ciągu 2019 roku.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:

 1. zakładające sporządzenie wyłącznie projektu, koncepcji bądź planu przedsięwzięcia,
 2. niezgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami,
 3. niespełniające kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców,
 4. służące tylko określonej grupie mieszkańców lub określonemu podmiotowi.

Jak wypełnić wniosek?

Wystarczy wypełnić formularz online dostępny na stronach internetowych www.twojbudzet.bierun.pl lub www.bierun.budzet-obywatelski.org.

Gorąco zachęcamy, aby w pierwszej kolejności korzystać z możliwości zgłaszania propozycji projektów przez formularz online, Natomiast jeśli nie ma się takiej możliwości, to jego wersję papierową można również otrzymać w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego lub w punktach konsultacyjnych

Wypełnione formularze papierowe wraz z załącznikami należy:

 • złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń lub w Punkcie Konsultacyjnym wyznaczonym dla danego okręgu konsultacyjnego,
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 z adnotacją na kopercie: „Budżet Obywatelski 2019”.
 • przesłać scany za pomocą poczty e-mail na adres , lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, pod warunkiem, że formularz wraz z załącznikami będą stanowiły skan oryginałów dokumentów.

W formularzu opisujemy szczegółowo swój projekt, wyjaśniamy skąd płynie potrzeba jego realizacji, wskazujemy precyzyjną lokalizację oraz przedstawiamy orientacyjny kosztorys. Do zgłoszenia należy także dołączyć podpisy co najmniej 15 mieszkańców Bierunia popierających dany pomysł, którzy ukończyli 16 lat oraz stosowne oświadczenia określone w formularzu.

Jakie kwoty na poszczególne okręgi konsultacyjne?

W tegorocznej edycji mieszkańcy Bierunia mogą decydować o kwocie 800.000,00 zł. Podział środków na poszczególne okręgi konsultacyjne wyliczono według następującej zasady: kwota stała na okręg, tj. 12.000,00 zł + kwota wynikająca z liczby mieszkańców danego okręgu. Utrzymano wzorem lat ubiegłych podział miasta na 16 okręgów konsultacyjnych. W poniższej tabeli można znaleźć informację jakie środki przeznaczono dla każdego okręgu konsultacyjnego, wykaz ulic należących do konkretnych okręgów oraz informację o lokalizacji punktów konsultacyjnych.

Numer i nazwa
okręgu konsultacyjnego

Ulice wchodzące w skład okręgu konsultacyjnego

Punkt konsultacyjny

Kwota na okręg

Okręg nr 1

Oświęcimska - Marcina

Homera 7-13, Krótka, Kusocińskiego, Lędzińska, Licealna od 13 do końca (od rzeki Mlecznej do ul. Marcina), Łowiecka, Łysinowa 
1-40 (od ul. Marcina - do torów kolejowych Tychy-Lędziny), Marcina, Mikołaja, Mleczna, Myśliwska, Osiedle Wygoda, Oświęcimska od 336A do 388, od 404 do 423 (od granic miasta do rzeki Mlecznej), Pilnikowa, Sekretna, Słowiańska, Szarych Szeregów, Szostka, Szymanowskiego, Turyńska, Wrześniowa, Wrzosowa, Za Kopcem, Żwirki i Wigury.

Szkoła Podstawowa nr 1 - budynek Gimnazjum nr 2 im. Świętego Walentego
ul. Licealna 17a

45 457,08 zł

Okręg nr 2

Osiedle Homera

Homera od 14 do końca, Oświęcimska 400-400a.

Urząd Miejski w Bieruniu,
ul. Rynek 14

37 865,07 zł

Okręg nr 3

Domy Polne - Łysinowa

Domy Polne, Chabrowa, Lokalna, Łysinowa od 41 do końca (od torów kolejowych Tychy-Lędziny do Zbiornika Łysina), Onufrego, Polna, Poziomkowa, Rycerska, Szynowa, Świerczyniecka od 30 do końca(od torów kolejowych Tychy-Lędziny do końca), Świerklowa.

Szkoła Podstawowa nr 1 - budynek Gimnazjum nr 2 im. Świętego Walentego
ul. Licealna 17a

28 598,02 zł

Okręg nr 4

Starówka

Adama, Andrzeja, Gajowa, Jerzego, Kadłubowa, Kamieniczna, Kolumba, Kopcowa, Krakowska od 2 do 31 (od Rynku do Potoku Stawowego), Księdza Jana Dzierżonia, Księdza Jana Kudery, Księdza Pawła Macierzyńskiego, Księdza Jana Trochy, Latochy, Licealna 12, Macieja, Oświęcimska od nr 431 do końca (od rzeki Mlecznej do Rynku), Rynek, Słowackiego, Spiżowa, Spyry, Wylotowa.

Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14

33 688,37 zł

Okręg nr 5

Krakowska - Baraniec

Barańcowa, Baryki, Księdza Edmunda Bojanowskiego, Bojszowska 2-58 parzyste i 3-31 nieparzyste (od ul. Krakowskiej do torów kolejowych Tychy-Lędziny), Borowinowa 1-5, Bratków, Ekonomiczna, Hodowlana, Jana, Klasztorna, Kocyndra, Konarskiego, Kopańska, Krakowska od 41 do końca (od Potoku Stawowego do końca), Ligonia, Lompy, Narcyzów, Skrzetuskiego, Staromłyńska, Strefowa, Torowa, Zdrowia.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi ul. Krakowska 28

42 868,40 zł

Okręg nr 6

Wita - Rędzinna

Bursztynowa, Chemików 10-30, Fałata, Koralowa, Kryształowa, Księżycowa, Perłowa, Rędzinna, Romera, Rubinowa, Schillera, Skrajna, Solidarności, Solskiego, Sowińskiego, Spacerowa, Sportowa, Turkusowa, Wita.

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1
ul. Chemików 45

28 946,08 zł

Okręg nr 7

Osiedle Chemików

Chemików od 35 do końca.

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1
ul. Chemików 45

36 211,79 zł

Okręg nr 8

Bojszowska - Borowinowa

Bojszowska 60-142 parzyste, 33-97 nieparzyste (od torów kolejowych Tychy-Lędziny do torów kolejowych Bieruń-Wola), Borowinowa od 11 do końca, Brzozowa, Gołysowa, Grzybowa, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Miła, Modrzewiowa, Słoneczna, Sosnowa, Szlaku Solnego, Tęczowa, Zakątek.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi ul. Krakowska 28

25 247,96 zł

Okręg nr 9

Kolonia - Jajosty

Bojszowska od 158 do końca parzyste, od 129 do końca nieparzyste (od torów kolejowych Bieruń-Wola do ul. Turystycznej), Dębowa, Dojazdowa, Okrężna, Peryferyjna, Potokowa, Szybowa, Turystyczna
od 10 do końca parzyste, 5-9 (od ul. Kopańskiej do granic miasta), Wodna, Wspólna.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi ul. Krakowska 28

26 661,95 zł

Okręg nr 10

Ściernie - Zarzyna

Bazaltowa, Bogusławskiego, Dolomitowa, Grafitowa, Kamienna, Kolonia Leśna, Kręta, Krzemowa, Kwarcowa, Marglowa, Marmurowa, Piaskowcowa, Pszenna, Skalna, Szafirowa, Turystyczna 2 i 13, Wapienna, Warszawska 13-107 nieparzyste, 40-102 parzyste (od początku do ul. Sośnina), Zarzyna.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi ul. Krakowska 28

28 489,25 zł

Okręg nr 11

Warszawska - Mieszka I

Dąbrówki, Działkowców, Kościelna 4-34 parzyste, 1-3 nieparzyste, Letnia, Mieszka I, Sadowa, Solecka, św. Barbary, Warszawska 108-216 parzyste (od ul. Sośnina do Ronda Imienia Strajku Górników KWK "Piast"-1981), 127-249 nieparzyste (od ul. Sośnina do ul. Soleckiej), Wiosenna.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego
ul. Węglowa 11

29 207,12 zł

Okręg nr 12

Osiedle Granitowa

Granitowa.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego
ul. Węglowa 11

68 015,60 zł

Okręg nr 13

Osiedle Węglowa

Warszawska 218-258c parzyste (od Ronda Imienia Strajku Górników KWK "Piast"-1981
do skrzyżowania Węglowa/Warszawska/Solecka), Węglowa.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego
ul. Węglowa 11

63 773,64 zł

Okręg nr 14

Kopań - Bijasowice

Bijasowicka, Groblana, Kościelna 13-19 i 23-25, Krupnicza, Lipcowa, Majowa, Miodowa, Porąbek, Ustronna, Widokowa, Wiślana, Władysława Jagiełły od 15 do końca nieparzyste, od 22 do końca parzyste, Żywiczna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiełły 1

33 557,85 zł

Okręg nr 15

Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Barbórki, Bażantów, Bociania, Bohaterów Westerplatte, Budzyńskiej, Diamentowa, Jastrzębia, Jedwabna, Korfantego, Kossaka, Kosynierów, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Majora Sucharskiego, Nasypowa, Niedługa, Ofiar Oświęcimskich, Ogrodowa, Patriotów, Piastowska, Powstańców Śląskich, Prywatna, Remizowa, Satynowa, Skowronków, Słowików, Sokolska, Soplicy, Starowiślana, Warszawska od 266 do końca parzyste, od 259 do końca nieparzyste (od skrzyżowania Węglowa/Warszawska/Solecka do granic miasta), Wawelska, Wiślana 6-12 i 16-16a, Władysława Jagiełły 4-14a i 16a, Zabrzeg, Zuchowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiełły 1

61 772,31 zł

Okręg nr 16

Czarnuchowice

Dyrdy, Mielęckiego, Nadbrzeżna, Promienna, Przecznica, Przyjaźni, Równoległa, Tatarakowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiełły 1

25 639,53 zł

Warto pamiętać: Zanim wypełnisz i prześlesz formularz, upewnij się, że:

 • w przypadku projektów okręgowych, projekt mieści się w określonych limitach kwotowych dla danego okręgu konsultacyjnego.
 • w przypadku projektów ogólnomiejskich, projekt mieści się w limicie kwoty przeznaczonej dla tych projektów.
 • Projekt spełnia następujące kryteria:
  • tematyka projektu mieści się w zadaniach własnych miasta,
  • jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, tj. w 2019,
  • z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy

Propozycje projektów, które zostaną złożone w ramach IV edycji, będą mogły ulec pewnej modyfikacji na dalszych etapach - podczas szczegółowej weryfikacji prowadzonej w czerwcu i lipcu oraz w oparciu o sugestie zgłoszone przez innych mieszkańców podczas otwartych spotkań organizowanych w miesiącu sierpniu. Ostateczna decyzja o zmianie zakresu projektu należeć będzie jednak zawsze do jego autora.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019:

Lp.

Działanie

Termin

1.

Konsultacje pomysłów i zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego 2019

od 16 maja do 8 czerwca 2018 r.

2.

Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

od 11 czerwca do 31 lipca 2018 r.

3.

Prezentacja zgłoszonych projektów na spotkania
z mieszkańcami w okręgach konsultacyjnych

od 1 do 31 sierpnia 2018 r.

4.

Głosowanie mieszkańców na projekty

od 3 do 17 września 2018 r.

5.

Ogłoszenie wyników głosowania

do 30 września 2018 r.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje na temat procedury związanej z Budżetem Obywatelskim można znaleźć w Zarządzeniu Nr B.0050.97.2018 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bierunia na temat Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Dodatkowo wszystkich informacji i odpowiedzi na ewentualne pytania udziela Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, tel. 32 324 24 18, 32 324 24 10.

Kategoria: powiązane pliki [7]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport - podsumowanie 462.62KB Plik: Raport - podsumowanie
pdf 1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia 1.34MB Plik: 1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia
pdf 2. Wykaz okręgów konsultacyjnych 210.41KB Plik: 2. Wykaz okręgów konsultacyjnych
pdf 3. Harmonogram konsultacji 193.27KB Plik: 3. Harmonogram konsultacji
pdf 4. Zasady i formy konsultacji 347.5KB Plik: 4. Zasady i formy konsultacji
docx 5. Formularz zgłaszania projektu 33.64KB Plik: 5. Formularz zgłaszania projektu
pdf 6. Wykaz siedzib i godziny otwarcia punktów konsultacyjnych 347.5KB Plik: 6. Wykaz siedzib i godziny otwarcia punktów konsultacyjnych
do góry