• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Miasto z lotu ptaka

Ostróg -Ukraina

Ostróg

W dniu 10 września 2005 roku, podczas międzynarodowego spotkania miast partnerskich pt. „Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi", gmina Bieruń podpisała Akt Partnerstwa z ukraińskim miastem Ostróg.

Podpisy pod Aktem sporządzonym w języku polskim i ukraińskim złożyli Burmistrz Bierunia Ludwik Jagoda oraz Głowa Miasta Ostroga Taras Pustowit.
Podpisanie AktuPodczas uroczystości podpisano także Deklarację Pomocy i Wzajemnego Poszanowania. Oprócz przedstawiciela Bierunia i Ostroga, deklarację podpisali: dr Reinhard Bentler - Burmistrz Gundelfingen (Niemcy), Wolfgang Andersky - Burmistrz Scheibenberga (Niemcy), Christian Coute - Mer Meung sur Loire (Francja) oraz Radomir Nohejl - Starosta Moravsky'ego Berouna (Czechy).

W uroczystościach, Ostróg reprezentowali również: Zastępca Głowy Miasta - Michajlo Kirijczuk, Sekretarz Rady Miasta - Mikołaj Dobrowolskij, Radni - Wolodimir Macun i Grigorij Arszinow oraz Oleksandr Kornijczuk, Igor Waljanik i Oleksandr Oliszewskij. Uchwała nr VIII/5/2005 z dnia 28.08.2005r.

Treść Aktu Partnerstwa

My, radni i burmistrz miasta Ostróg oraz radni i burmistrz miasta Bieruń, działając w imieniu mieszkańców naszych miast, kierując się ich wolą i zainteresowaniami, pragniemy rozwijać współpracę, wzmacniać przyjaźń i partnerstwo pomiędzy naszymi społecznościami. Jesteśmy świadomi, mając na uwadze historyczną przeszłość naszych Państw, że nasze narody w pamięci zachowują jej lepsze strony.
W historycznie ciężkich czasach wielu Ukraińców i Polaków, nie zważając na swą przynależność narodową, dla przetrwania, służyło sobie wzajemną pomocą.
Pomiędzy naszymi narodami zawsze istniały więzi przyjaźni, wzajemnego szacunku, dążenie do wolności, ochrona ludzkiej godności oraz wola wzajemnego przebaczenia i pojednania.
Znamiennym jest, że współpraca naszych miast rozpoczęła się w roku, który został ogłoszony rokiem Polski na Ukrainie. Nasze narody jednoczy podobieństwo historii i kultury oraz związki rodzinne i etniczne.
Zobowiązujemy się rozwijać partnerstwo i przyjaźń pomiędzy naszymi społecznościami, podtrzymywać ducha wolności i braterstwa, kierować się wartościami chrześcijańskimi, stwarzać możliwość do szerokiej wymiany pomiędzy mieszkańcami, a w szczególności młodzieży i dzieci, propagować i wspierać historyczne i kulturowe tradycje naszych miast.
Ze wszech miar będziemy dokładać starań w celu rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków naszych miast. To będzie nasz wkład w tworzenie i rozwijanie Zjednoczonej Europy.

Informacje o mieście

Ostróg leży w zachodniej części Ukrainy w obwodzie rówieńskim, w odległości ok. 250 km od granicy z Polską. Zamieszkuje go ok. 14.800 mieszkańców.

Pierwsze wzmianki o Ostrogu datuje się na 1100 rok. Funkcjonował jako gród ruski. W 14 wieku został włączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prawa miejskie otrzymał w 1528 roku. Na przełomie 16 i 17 wieku pełnił rolę ważnego ośrodka kulturalnego. W latach 1919 - 1939 Ostróg znajdował się w granicach Polski.

Do najciekawszych zabytków na terenie Ostroga zaliczamy:

  • Muzeum krajoznawcze
  • Muzeum Książki i Drukarstwa
  • zamek książąt Ostrogskich z XV i XVI wieku
  • kościół farny (początkowo Dominikanów) z XV wieku
  • fragment murów miejskich z Basztą Tatarską i Bramą Łucką z XV i XVI wieku
  • kościół Kapucynów z XVIII wieku - obecnie cerkiew pw. św. Fedora na terenie Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska"
  • Akademia Ostrogskich.

Oficjalna strona miasta Ostróg: www.ostroh.rv.ua 

Galeria fotograficzna Ostroga

do góry