• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Miasto z lotu ptaka

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY BIERUŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 ROKU

NABÓR DO KIMISJI KONKURSOWEJ PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH w art. 3 ust. 3 USTAWY z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIA

NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE  WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU W 2022 ROKU

 NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE  UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2022 ROKU

NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE  WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W 2022 ROKU

NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE  POMOCY SPOŁECZNEJ W 2022 ROKU

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI NA 2022 ROK

NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ UŚWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH ZE SPOŻYWANIA ALKOHOLU

NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE  POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE TYM OSOBOM ŻYWNOŚCI I WYDAWANIA JEJ W PUNKCIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

 

 

do góry