Miasto z lotu ptaka

Małe granty

„Metropolitarne Święto Rodziny - piknik rodzinny”

W dniu 7 maja 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Bieruniu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Parafię pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym.

Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant” i dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego pn.: „Metropolitarne Święto Rodziny - piknik rodzinny”.

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się organizację pikniku pn. „ŚWIĘTO RODZINY”, podczas którego odbędą się m. in. koncerty muzyczne, konkursy i zawody sportowe, jak również prezentacja ciekawych form wspólnego spędzania czasu (warsztaty tematyczne). Zaplanowane punkty programu zostaną tak zaplanowane, by całe rodziny mogły w nich uczestniczyć aktywnie.

Parafia zwróciła się o dofinansowanie zadania na kwotę 5 000 zł. Wnioskowana kwota dotacji dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzenia dla artystów, którzy wystąpią podczas planowanego pikniku. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane z innych źródeł.

Zadanie realizowane będzie w terminie 01.06.2019 r. - 03.06.2019, piknik odbędzie się na terenie gminy Bieruń w sąsiedztwie Starostwa Powiatowego przy ul. św. Kingi.

Zasadniczym celem zadania jest promocja rodziny i wartości z nią związanych oraz integracja bieruńskich rodzin, wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne zabawy i spędzanie czasu, rozbudzanie aktywności dorosłych i dzieci, budowanie poczucia przynależności do grupy.

 

Treść oferty do pobrania poniżej.

 ----------------------------------------------------------------

"Oferta współpraca z Meung sur Loire"

W dniu 28 maja 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Bieruniu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Współpracy Zagranicznej WSPÓLNA EUROPA.

Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant” i dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego pn.: „Wizyta 20 mieszkańców Meung sur Loire w Bieruniu”.

W ramach realizacji tego zadania mieszkańcy naszego miasta partnerskiego przebywając
w Bieruniu będą mogli poznać polską kulturę i tradycje. Zadanie obejmuje zorganizowanie wydarzeń - spotkań, wycieczek na terenie Bierunia, jak również zwiedzanie pobliskich miejscowości i atrakcji. Przewidziano m.in. wizytę w Krakowie, Kopalni Soli w Wieliczce oraz wstęp do Muzeum Narodowego.

Stowarzyszenie zwróciło się o dofinansowanie zadania na kwotę 10 000 zł. Wnioskowana kwota dotacji dotyczy pokrycia kosztów transportu, organizację spotkań integracyjnych, wstępu do Kopalni Soli w Wieliczce, wstępu na koncert muzyki klasycznej, częściowe koszty wyżywienia. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane z innych źródeł.

 

Treść oferty do pobrania poniżej.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Oferta Święto Rodziny 408.74KB Plik: Oferta Święto Rodziny
pdf Oferta współpraca z Meung sur Loire.pdf 821.2KB Plik: Oferta współpraca z Meung sur Loire.pdf
do góry