• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Kalendarium

Kalendarium

Wydarzenia w dniu 1 Marca 2023

Pozostałe Start ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA BIERUNIA 2024

Data:
1 marca 2023

1 marca wystartuje Zielony Budżet Miasta Bierunia - inicjatywa, która w naszym mieście zrealizowana zostanie już po raz trzeci. Jej celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz włączenie mieszkańców w proces decyzyjny związany ze świadomym i przemyślanym zazielenianiem miasta.

 

ZBMB

Jak było w zeszłym roku?

Zespół Oceniający projekty złożone w ramach drugiej edycji Zielonego Budżetu Miasta Bierunia dokonał w zeszłym roku trudnego wyboru. Do realizacji wybranych zostało 5 projektów, które w tym roku zrealizowane będą w różnych częściach miasta - 3 z nich w nowobieruńskiej części miasta, a 2 z nich w starobieruńskiej części miasta.

OTO WYKAZ WYBRANYCH DO REALIZACJI W ZIELONYM BUDŻECIE 2022 PROJEKTÓW:

  1. Projekt nr VII - DWORZEC OŻYWIONY KOLORAMI KWIATÓW (29 630 zł) 
  2. Projekt nr II - ZIELONE OTOCZENIE DOMU KULTURY (9 800 zł) 
  3. Projekt nr IV - ZIELONE EKRANY PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ (30 000 zł)
  4. Projekt nr X - ZIELONE EKRANY (na ul. Licealnej) (22 825 zł)
  5. Projekt nr VIII NASADZENIA KRZEWÓW NA BULODROMIE (4 000 zł) 

 

wynikiKLIKNIJ I ZOBACZ WYNIKI ZESZŁOROCZNEJ EDYCJI

 

Ponieważ inicjatywa Zielonego Budżetu Miasta Bierunia spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony Mieszkańców, w bieżącym roku przeprowadzona zostanie już trzecia jej edycja. Ruszamy 1 marca! Na składanie propozycji zielonych projektów będzie miesiąc czasu - do 31 marca.

 

Na czym polega ta inicjatywa?

W dniach 1 marca - 31 marca mieszkańcy Bierunia składać będą mogli propozycje projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Zrobić to będzie można - podobnie jak w poprzednich latach -  na formularzu papierowym lub w wersji online. Przypominamy, że do dyspozycji Mieszkańców jest specjalna platforma do przeprowadzania Zielonego Budżetu Miasta Bierunia - zielonybierun.budzet-obywatelski.org.

Proponowane do Zielonego Budżetu zadania realizować można w następujących obszarach tematycznych:

  • nasadzenia roślinności
  • renowacja istniejących terenów zieleni

W ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia nie będą mogły być realizowane nasadzenia, które są jednoroczne lub generują znaczne koszty późniejszej pielęgnacji.

 

Zielony Budżet jest formą konsultacji społecznych mającą na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i estetyki najbliższego otoczenia, a następnie realizację zadań publicznych.

 

ZBMB

 

Ile środków do podziału?

Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2024 to 120 000 zł (o 20 000 zł więcej, jak w poprzednich edycjach). W ramach inicjatywy tej realizować będzie można zarówno projekty małe, jak na przykład posadzenie drzewka w wybranym przez siebie miejscu czy nasadzenie cebul, jak i znacznie większe projekty służące realizacji określonej koncepcji. Maksymalna wartość jednego projektu to 40 000 zł (o 10 000 zł więcej jak w latach poprzednich). Poza nasadzeniami, w ramach Zielonego Budżetu wnioskować będzie można również o elementy małej architektury, jak ławka, czy kosz na śmieci. UWAGA! Wartość elementów małej architektury nie będzie mogła przekroczyć 30% wartości całego zielonego projektu.

 

Jak wyłonione zostaną projekty, które będą realizowane?

Po zakończeniu etapu składania wniosków, który potrwa 30 dni, odbędzie się 3-etapowy proces weryfikacji. Po dokonaniu oceny formalno-prawnej i merytorycznej, powołany zostanie ZESPOŁ OCENIAJĄCY, w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych (w przypadku tego ostatniego odbędzie się otwarty nabór). Zespół, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wybierze do realizacji te projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

 

ZBMB

 

 

Kiedy zobaczymy efekty?

Wybrane przez ZESPÓŁ OCENIAJĄCY projekty zostaną wpisane do Budżetu Miasta na 2024 rok. Zatem w przyszłym roku nastąpi ich realizacja, która oczywiście przebiegać będzie w porozumieniu z autorami zwycięskich zielonych projektów.

My tymczasem prezentujemy zielone zadania wybrane do realizacji w roku 2021 (edycja I), a wykonane w roku 2022.

 

witajWITAJ W ZIELONYM MIEŚCIE - efekty widoczne będa na wiosnę

 

witajWitaj w zielonym mieście - nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury

na obszarze miasta, graniczącym z województwem małopolskim.

 

cebuleKOLOROWY POWIEW WIOSNY - sadzenie cebul

 


do góry