• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Kalendarium

Kalendarium

Wydarzenia w dniu 5 Czerwca 2021

Pozostałe Ostatnie dni na złożenie wniosku w ZIELONYM BUDŻECIE

Miejsce:
Cały Bieruń
Data:
31 maja 2021

Do 6 czerwca macie czas na przygotowanie propozycji zielonego projektu i złożenie jej. Można to zrobić online poprzez nowoczesną platformę internetową lub klasycznie - poprzez złożenie wniosku papierowego. Nie zwlekajcie. Inicjujcie!

Harmonogram

Zielony Budżet Miasta Bierunia to inicjatywa, która w naszym mieście realizowana jest po raz pierwszy w historii. Jej celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz włączenie mieszkańców w proces decyzyjny związany ze świadomym i przemyślanym zazielenianiem miasta.

 

Na czym polega ta inicjatywa?

Mieszkańcy zgłaszać mogą propozycje projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Robić to mogą na formularzu papierowym lub w wersji online. Uruchomiona została specjalna platforma do przeprowadzania Zielonego Budżetu Miasta Bierunia: www.zielonybierun.budzet-obywatelski.org.

 

platforma

 

Zielony Budżet jest formą konsultacji społecznych mającą na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i estetyki najbliższego otoczenia, a następnie realizację zadań publicznych.

Proponowane do Zielonego Budżetu zadania realizować można w następujących obszarach tematycznych:

  • nasadzenia roślinności
  • renowacja istniejących terenów zieleni
  • łąki kwietne

W ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia nie będą mogły być realizowane nasadzenia, które są jednoroczne lub generują znaczne koszty późniejszej pielęgnacji.

 

nasadzenia

 

Ile środków do podziału?

Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2022 to 100 000 zł. W ramach inicjatywy tej realizować będzie można zarówno projekty małe, jak np. posadzenie drzewka w wybranym przez siebie miejscu czy nasadzenie cebul w ulubionym skwerku, jak i projekty znacznie większe. Maksymalna wartość jednego zielonego projektu to 30 000 zł. Poza nasadzeniami, w ramach Zielonego Budżetu wnioskować będzie można również o elementy małej architektury, jak ławka, czy kosz na śmieci (Wartość małej architektury nie może przekroczyć 30% wartości całego zadania).

 

 

Jak wyłonione zostaną projekty, które będą realizowane?

Po zakończeniu etapu składania wniosków, który potrwa 4 tygodnie, odbędzie się 3-etapowy proces weryfikacji. Po dokonaniu oceny formalno-prawnej i merytorycznej, powołany zostanie ZESPOŁ OCENIAJĄCY, w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych (w przypadku tego ostatniego odbędzie się otwarty nabór). Zespół, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wybierze do realizacji te projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

 

Nie zwlekaj

 

HARMONOGRAM:

  • 10 maja - 6 czerwca - nabór wniosków do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia
  • 7 czerwca - 20 czerwca - 3 -etapowy proces weryfikacji wniosków
  • Do 25 czerwca - ogłoszenie wyników i publikacja wybranych do realizacji zadań.

Kiedy zobaczymy efekty?

Wybrane przez ZESPÓŁ OCENIAJĄCY projekty zostaną wpisane do Budżetu Miasta na 2022 rok. Zatem w przyszłym roku nastąpi ich realizacja, która oczywiście przebiegać będzie w porozumieniu z autorami zwycięskich zielonych projektów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w naszej pilotażowej edycji Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Warto już teraz zastanowić się nad swoim pomysłem. Wasze inicjatywy są dla nas bardzo cenne! Razem zazielenimy Bieruń.

logo


Kultura Premiera spektaklu

Miejsce:
Dom Kultury GAMA
Data:
5 czerwca 2021
Godzina:
18:00

„Bebok w kapucy (czyli cała prawda o teatrze)” - najnowsze przedstawienie Teatru dla Dorosłych, w którym dowiadujemy się o niebezpiecznym stworze, czyli beboku, grasującym w siedzibie teatru i sabotującym prace aktorów.

Na scenie pojawia się też reporterka z Warszawy, która przyjechała do Bierunia, by nakręcić reportaż o Ślązakach i procesie tworzenia spektaklu. Jesteśmy więc świadkami powstawania spektaklu, czyli teatru w teatrze. Wszyscy grają tu mniej lub bardziej siebie, oczywiście z przymrużeniem oka, aktorzy śmieją się z siebie i swoich ambicji.
Tym razem warstwa językowa to mieszanka godki śląskiej i polskiego, wszak pojawiają się goście z Warszawy. Widzowie dowiedzą się w żartobliwy sposób sporo o Śląsku, aktorach Teatru dla Dorosłych i postrzeganiu Ślązaków przez Warszawiaków.
Zabawa, jak zwykle podczas przedstawień bieruńskiej grupy teatralnej, gwarantowana.

teatr


Sport, rekreacja i turystyka ZDROWY BIERUŃ - Nordic Walking

Miejsce:
Bieruń (szczegóły na plakacie)
Data:
5 czerwca 2021
Godzina:
8:00

Idziemy z kijami!

Nordic


do góry
top_baner