Strona główna/Kalendarium

Kalendarium

Wydarzenia w dniu 30 Kwietnia 2020

Samorząd Sesja Rady Miejskiej

Miejsce:
Urząd Miejski w Bieruniu, Duża Sala Szkoleń, nr 15
Data:
30 kwiecień 2020
Godzina:
15:00

Informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 15:00  odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30.03.2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności i realizacji zadań w okresie od 19.03.2020 r. do 20.04.2020 r
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 30.03.2020 r
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 9. Blok informacyjny.
 10. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY

uchwał przewidziane do uchwalenia na IV sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r.

 1. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2020 roku”.
 2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany uchwały dot. Programu "Aktywni Seniorzy 60+".
 3. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany uchwały dot. programu "Rodzina Trzy Plus".
 4. Uchwała Nr …………………… w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Tychy.  
 5. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach.
 6. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Bieruń. (EKOTERM)
 7. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
 8. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.
 9. Uchwała Nr ……………………  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. (MEGREZ)
 10. Uchwała Nr …………………… w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 11. Uchwała Nr …………………… w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

W związku ze stanem epidemii posiedzenie sesji odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams.
Transmisję z obrad sesji Rady Miejskiej będzie można śledzić na żywo w internecie, na stronie youtube.pl na kanale Rada Miejska Bieruń.


do góry