Strona główna/Kalendarium

Kalendarium

Wydarzenia w dniu 26 Września 2019

Samorząd Sesja Rady Miejskiej

Miejsce:
Urząd Miejski w Bieruniu, Duża Sala Szkoleń, nr 15
Data:
26 wrzesień 2019
Godzina:
15.00

Temat główny Sesji:

Metropolia

 

Informujemy, iż w dniu 26 września 2019 r. o godzinie 1500  w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiegoodbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2.   Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3.   Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29.08.2019 r.
 4. Sprawozdanie  Burmistrza  Miasta  z  działalności  i  realizacji  zadań  w  okresie  od 20.08.2019 r. do 16.09.2019 r.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Bierunia i Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
 6.   Sprawozdanie  z  wykonania  uchwał  Rady  Miejskiej  podjętych na X sesji Rady Miejskiej w dniu 26.08.2019 r.
 7.   Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8.   Metropolia.
 9.   Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej - według załącznika.
 10. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.
 11. Blok informacyjny.
 12. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

 

 

PROJEKTY

uchwał przewidziane do uchwalenia na XI sesji w dniu 26 września 2019 r.

   

 1. Uchwała Nr ……………………. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2020-2023.
 2. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń.
 3. Uchwała Nr ……………………. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu.
 4. Uchwała Nr ……………………. w sprawie  zaliczenia ulicy Strefowej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.  
 5. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Węglowej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 6. Uchwała Nr ……………………. w sprawie nadania nazwy ulicy odcinkowi drogi położonemu na terenie gminy Bieruń.
 7. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025.
 8. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok.

Kultura Spotkanie z szachami

Miejsce:
Kinoteatr JUTRZENKA
Data:
26 wrzesień 2019
Godzina:
17:00

Jutrzenka zaprasza miłośników szachów.


do góry