Strona główna/Kalendarium

Kalendarium

Wydarzenia w dniu 20 Marca 2019

Samorząd Posiedzenie Komisji Społecznej

Miejsce:
Urząd Miejski w Bieruniu, Duża Sala Szkoleń, nr 15
Data:
20 marzec 2019
Godzina:
16.00

Posiedzenie Komisji Społecznej

Tematy główne:

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
1) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018,
2) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018,
3) Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2018,
4) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu za rok 2018,
5) Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.


do góry