• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Zakończono realizację projektu "Dostępna szkoła" w bieruńskich podstawówkach

Zakończono realizację projektu "Dostępna szkoła" w bieruńskich podstawówkach

Aktualności 5 Czerwca 2024

Zakończyła się realizacja projektu DOSTĘPNA SZKOŁA w bieruńskich podstawówkach. Jego celem było skuteczne wyeliminowanie barier w różnych obszarach, m.in.: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry. Dzięki zrealizowanym działaniom w obu naszych szkołach (we wszystkich czterech obiektach) znacząco poprawiła się szeroko rozumiana dostępność. Miasto Bieruń pozyskało ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania na realizację projektu.

 

fotoW SP3 wyeliminowano bariery architektoniczne

 

 • Wartość pozyskanego na wszystkie działania dofinansowania to 1 591 298,08 zł

 

Projekt „Dostępna Szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Celem projektu było wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczać standardy w obszarze dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły i procedur. W ramach projektu przetestowano Model w szkołach w całej Polsce, dzięki środkom przekazanym w formie grantów organom prowadzącym szkoły. Miasto Bieruń przystąpiło do projektu i skutecznie pozyskało środki zewnętrzne na realizację rozmaitych przedsięwzięć poprawiających dostępność.

 

dostępnośćKącik wyciszenia w SP1

 

Projektem objęte zostały obie nasze podstawówki:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu - szkoła osiągnęła pełny poziom dojrzałości zgodny z modelem Dostępnej Szkoły,
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu - szkoła osiągnęła częściowy poziom dojrzałości zgodny z modelem Dostępnej Szkoły.

Aby dostosować szkoły do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły na poziomie podstawowym koniecznym było wykonanie następujących działań:

 

 • Prace adaptacyjne zwiększające dostępność szkoły: malowanie ścian, wymiana posadzki i balustrad, montaż rolet, wytyczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowane i oznakowane wejść do szkół.
 • Zakup wyposażenia i urządzeń zwiększających dostępność szkoły (m.in. urządzenia do transportu uczniów z ograniczeniami na wyższe kondygnacje, zakup mebli itp.);
 • Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego;
 • Organizacja zajęć dla dzieci odnoszących się do testowania MDS, powiązanych ze zwiększaniem dostępności np. zajęcia w ramach Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET);
 • Szkolenia, kursy, studia podyplomowe zwiększające świadomość oraz kompetencje kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły. W ramach projektu z zakresu dostępności przeszkolono 135 nauczycieli oraz 45 osoby z kadry niepedagogicznej. Ponadto 2 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe na kierunku EEG-Biofeedback.

 

dostępnośćNowa toaleta dla osób niepełnosprawnych w SP1

 

 

W obszarze architektonicznym zrealizowano następujące działania:

 • przebudowano schody prowadzące do głównego wejścia,
 • wymalowano pas oddzielający bieg dla pieszych od biegu dla samochodów,
 • wyznaczono i oznakowano miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano tablice informacyjne,
 • wybudowano nowe toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • przebudowano istniejące toalety i wyposażono je dla osób niepełnosprawnych
 • wymalowano pasy kontrastujące na korytarzach, oddzielające płaszczyzny poziome od pionowych,
 • naklejono pasy kontrastowe na szklanych drzwiach,
 • oznaczono pierwsze i ostatnie schody w ciągach zewnętrznych i wewnętrznych,
 • oznaczono szklane drzwi;
 • oznaczono pomieszczenia nowymi tabliczkami, które zawierają pismo braille’a;
 • zamontowano nowe balustrady w klatkach schodowych
 • uzupełniono brakujące pochwyty w każdym ciągu schodów,
 • zakupiono nowe stojaki na rowery;
 • wyznaczono miejsce na wózki inwalidzkie i sprzęt rehabilitacyjny;

        

 

dostępnośćSale lekcyjne zostały specjalistycznie wyposażone i przystosowane do uczniów z niepełnosprawnościami

 

W obszarze technicznym zrealizowano następujące działania:

 •   wyposażono gabinety specjalistyczne (pedagogów, psychologa, rewalidacyjne i logopedyczny) w nowe meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane dla dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami;
 • zakupiono urządzenie EEG-Biofedback oraz sfinansowano nauczycielom studia podyplomowe oraz szkolenia z zakresu prowadzenia terapii EEG-Biofedback;
 • wyposażono gabinety pielęgniarek szkolnych w nowe regulowane kozetki oraz pomoce do komunikacji wspomagającej i alternatywnej;
 • świetlice szkolne otrzymały nowe pomoce dydaktyczne, meble do kącików relaksacyjnych oraz regulowane stoliki i krzesła;
 • zakupiono nowe meble do bibliotek szkolnych;
 • biblioteki szkolne zostały doposażone w książki z powiększoną czcionką oraz e-booki;
 • biblioteki, stołówki szkolne, świetlice szkolne zostały dostosowane pod kątem osób niepełnosprawnych (posiadają pasy kontrastujące, oddzielajace powierzchnie pionowe od poziomych, stoły i krzesła z regulacją wysokości i katem nachylenia blatu);
 • 10% sal lekcyjnych posiada krzesła i stoły z regulacją wysokości i katem nachylenia blatu;
 • zakupiono i zamontowano nowe rolety w części sal lekcyjnych;
 • doposażono placówki w nowy sprzęt - zakupiono laptopy z oprogramowaniem, monitory interaktywne, kolorowe drukarki laserowe, laminarki, a także w programy multimedialne oraz nowe pomoce dydaktyczne;
 • na korytarzach szkolnych pojawiły się kąciki wyciszenia z materacami, poduchami, pufami, huśtawkami i słuchawkami wyciszającymi;
 • opracowano nowe instrukcje przeciwpożarowe, uwzględniające ewakuację osób posiadających zróżnicowane niepełnosprawności.

 

W obszarze edukacyjno-społecznym zrealizowano następujące działania:

 •  przeszkolono kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną w zakresie alternatywnych i wspomagających metod i form pracy, uniwersalnego projektowania, a także pracy z uczniem niepełnosprawnym, w tym ze spektrum autyzmu;
 • dostosowano procedury szkolne;
 • opracowano nowe wzory dokumentów szkolnych;
 • prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem zasad uniwersalnego projektowania;

 

W obszarze organizacyjnym zrealizowano następujące działania:

 • dostosowano strony internetowe szkół pod kątem osób niepełnosprawnych;
 •  przeszkolono kadrę pedagogiczną z zakresu dostępności cyfrowej i informacyjnej.

 

 

dostępność                                                Alfabet Braille'a pojawił sią na opisach zamieszczonych ta tabliczkach w szkołach

 

 

 

Od 1 września 2021 r. do 30 września 2023 r. Gmina Bieruń realizowała przedsięwzięcie grantowe „Bieruńskie Szkoły Podstawowe dostępne dla wszystkich”, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach projektu „Dostępna szkoła” realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy”. Celem przedsięwzięcia było spełnienie przez szkoły podstawowe standardów wypracowanych w ramach Modelu Dostępnej Szkoły w obszarach dostępności architektonicznej, technicznej, edukacyjno-społecznej i organizacyjnej szkoły. Wartość grantu wyniosła 1 591298, 08 zł.

 

 

 

DOSTĘPNA SZKOŁA - projekt zrealizowany w SP3

 

Podobne wiadomości:

do góry