Strona główna/Aktualności/Zakończono prace związane z odtworzeniem zbiornika w Bijasowicach

Zakończono prace związane z odtworzeniem zbiornika w Bijasowicach

Aktualności 5 Grudnia 2018

29 listopada zostały zakończone i odebrane roboty związane z odtworzeniem zbiornika w Bijasowicach. Przypominamy, że w lipcu tego roku nasza gmina otrzymała promesę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadanie związane z usuwaniem klęsk żywiołowych.

Zadanie to polegało na odtworzeniu zbiornika wodnego zniszczonego w czasie powodzi 2010 roku w Bijasowicach o pow. ok. 2,5 ha, w celu zwiększenia retencji wraz z zagospodarowaniem terenu i uporządkowaniem oraz umocnieniem linii brzegowej.

Na terenie zbiornika odbyły się następujące prace:

  • ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników,
  • oczyszczanie terenu,
  • odmulanie czaszy zbiornika,
  • plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych
  • umocnienie stopy skarpy zbiornika

Obecny stan zbiornika w Bijasowicach porównać można ze stanem zbiornika sprzed miesiąca KLIKAJĄC TUTAJ.

do góry