Strona główna/Aktualności/Wznowiono roboty budowlane na Węglowej

Wznowiono roboty budowlane na Węglowej

Aktualności 18 Listopada 2020

Trwa przebudowa ulicy Węglowej wewnętrznej. Wykonawca wznowił po przerwie roboty budowlane i nie zamierza ich zawieszać dopóki warunki pogodowe są dobre. Czym podyktowana była przerwa w pracach?

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne aktualizacji ulec musiała dokumentacja projektowa w zakresie konstrukcji drogi i przebiegu odwodnienia. To zatrzymało na jakiś czas realizację inwestycji. Konieczność zmian w dokumentacji spowodowana jest wpływami eksploatacji górniczej. Droga zaprojektowana była na inną (niższą) kategorię szkód górniczych. Prace związane z przeprojektowywaniem konstrukcji drogi dobiegły już końca. Teraz robota w terenie wre!

 

 • Obecnie wykonywana jest podbudowa pomocnicza z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń na szkody górnicze wraz z montażem drenażu.
 • Następnie planowane są roboty związane z montażem krawężników i kolejną warstwą podbudowy kamiennej.
 • Ponadto w trakcie realizacji są roboty związane z montażem przykanalików i elementów odwodnienia drogi.

 

 

Przypomnijmy, że inwestycja zakłada budowę drogi wewnętrznej ulicy Węglowej o długości 406 m oraz budowę nowych miejsc parkingowych.

Przedsięwzięcie polega w szczególności na:

 • przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej na osiedlu Węglowa - o szerokości zmiennej i długości 406 m oraz budowie miejsc postojowych w ciągu tej drogi
 • przebudowie kanalizacji deszczowej;
 • budowie kanalizacji teletechnicznej;
 • przebudowie kolidującej sieci SN;
 • zabezpieczeniu sieci gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i elektrycznej.

 

Wykonawcą robót jest frima INFRAX Sp z o.o z siedzibą w Bojszowach. Przewidywany termin zakończenia robót to sierpień 2021 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 114 253,54 zł.  

 

 

Podsumowanie danych dotyczących inwestycji:

 • Termin realizacji: sierpień 2021
 • Wartość inwestycji: 1 milion 115 tysięcy złotych
 • Wartość dofinansowania: 50% (Fundusz Dróg Samorządowych)

 

Podkreślmy, że realizacja tej szeroko zakrojonej inwestycji możliwa jest dzieki środkom pozyskanym z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania to blisko 1 milion 115 tysięcy złotych. Dofinansowanie rządowe wynosi 50% tej kwoty.

 

Zobaczcie poprzednie inwestycje drogowe zrealizowane w Bieruniu, dzięki 50% dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych:

 

                                      

 

                                       

Podobne wiadomości:

do góry