• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Sprzęt ratowniczy dla bieruńskich OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Sprzęt ratowniczy dla bieruńskich OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Aktualności 4 Października 2019

Bieruńskie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej doposażone zostaną sprzętem o wartości prawie 128 000 zł. Stanie się to na mocy umowy, jaka 3 października podpisana została pomiędzy Burmistrzem Miasta Bierunia Krystianem Grzesicą  i Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości - Urszulę Dubejko.

Podpisanie umowy nastąpiło w Ministerstwie Sprawiedliwości, w obecności Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika. Zgodnie z jej postanowieniami nowy sprzęt zakupiony zostanie do końca roku 2019.

 

 

 W ramach otrzymanych przez gminę Bieruń środków zakupione będą:

  • Quad wraz z przyczepą dla OSP Bieruń Nowy
  • Średni zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego dla OSP Bieruń Stary
  • 7 kompletów ubrań strażackich specjalnych dla OSP Czarnuchowice

 

 

Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

 

Celem przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego środków ma być pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zgodnie z zawartymi umowami, gminy zobowiązane są nabyć w 2019 roku sprzęt ratowniczy, a następnie przekazać go jednostkom OSP, by te - przy jego pomocy- mogły nieść ratunek osobom poszkodowanym, bezpośrednio w miejscu popełnienia przestępstwa.

Podobne wiadomości:

do góry