Strona główna/Aktualności/Ruszają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

Ruszają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

Konsultacje Społeczne 28 Sierpnia 2015

Ankieta w ramach diagnozy opracowywanej dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2015 - 2020

Miasto Bieruń przystąpiło do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Jednym z nieodłącznych jego elementów jest zebranie opinii za pomocą ankiety skierowanej do Mieszkańców Miasta Bierunia oraz wszystkich Osób, dla których ważny jest rozwój miasta i jakość życia jego mieszkańców. Badanie prowadzone jest w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2015 - 2020 i służyć będzie pogłębieniu analizy i diagnozy Miasta, wyznaczeniu obszarów, które wymagają rewitalizacji oraz wskazaniu pożądanych kierunków jej rozwoju.

Zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych rewitalizacja jest procesem kompleksowych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. To wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Prawidłowo przeprowadzona rewitalizacja ma na celu:

 • poprawę jakości życia mieszkańców,
 • harmonizację i podniesienie estetyki przestrzeni,
 • prowadzić do ożywienia gospodarczego, rozwoju lokalnego,
 • prowadzić do aktywizacji życia społecznego,
 • prowadzić do zwiększenia przedsiębiorczości mieszkańców, rozwoju lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw,
 • poprawę stanu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej,
 • zintegrowanie mieszkańców,
 • zrównoważony rozwój obszaru.

Państwa głos ma wpływ na określenie kierunków działań w obszarze rewitalizacji. Zachęcamy do czynnego udziału poprzez wypełnienie ankiety, która daje szansę ujęcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Bierunia na lata 2015 - 2020 inwestycji zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami społeczności lokalnej a także poznanie opinii Mieszkańców na temat ogólnej sytuacji w gminie.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rewitalizacji prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w terminie do dnia 10 września 2015 r. Ankietę można uzupełnić klikając w poniżej zamieszczony link:
http://149.156.173.214/ankieta/ankieta.php 
lub wypełnić na udostępnionym formularzu papierowym, który następnie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Formularz papierowy dostępny jest:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Bierunia,
 • w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu - ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń (na parterze),
 • w Biurze Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu - ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń (pokój nr 25 na II piętrze),
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń (w sekretariacie)

Ankiety są w pełni anonimowe.

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Ankieta LPR Bieruń mieszkańcy 2015 95.5KB Plik: Ankieta LPR Bieruń mieszkańcy 2015

do góry