Strona główna/Aktualności/Rozwijamy infrastrukturę drogową w Bieruniu

Rozwijamy infrastrukturę drogową w Bieruniu

Aktualności 18 Czerwca 2020

W bieżącym roku rozpocznie się realizacja bardzo ważnych inwestycji drogowych w Bieruniu, na które mieszkańcy od dawna czekają. Obecnie ogłoszonych jest kilka postępowań przetargowych, mających na celu wyłonienie firm-wykonawców. Liczymy na to, że w niedługim czasie prace budowlane ruszą pełną parą.

 

 

Miasto Bieruń przymierza się do realizacji następujących inwestycji:

  • Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy
  • Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej 
  • Przebudowa ul. Rubinowej

Na pierwsze dwa z wymienionych zadań Gmina Bieruń pozyskała dofinansowania (wielkości 50%) z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 

Natomiast trzecie zadanie wykonane zostanie przy udziale dofinansowania dla projektu pn.: „Budowa oświetlenia LED przy ul. Rubinowej w Bieruniu w ramach zadania Przebudowa ul. Rubinowej” z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. 

Ogłoszono już przetargi na realizację wszystkich tych zadań.

 

Czytaj również:

 

 

Linki do postepowań przetargowych znajdują się poniżej:

Zachęcamy zainteresowane firmy do składania swoich ofert!

 

 

Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy

- KLIKNIJ TUTAJ

Inwestycja zakłada budowę bocznych dróg ulicy Barańcowej w Bieruniu o łącznej długości 659 metrów.

Polegać będzie na:

1) budowie ul. Stanisława Ligonia, tj. sięgacza ul. Barańcowej o dł. 311,30 m, zlokalizowanego pomiędzy budynkami nr: 8, 8a, 8b i 8c, a budynkami gospodarczymi i garażowymi (etap I),

2) budowie ul. Józefa Lompy, tj. sięgacza ul. Barańcowej o dł. 283,78 m zlokalizowanego pomiędzy budynkami nr: 12 i 14 (etap II),

3) połączeniu ww. sięgaczy wzdłuż terenów kolejowych o dł. 64,04 m (etap III),

4) budowie sieci kanalizacji deszczowej,

5) budowie oświetlenia ulicznego,

6) przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN),

7) przebudowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN) i średniego napięcia 

 

 

 

 

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń

- KLIKNIJ TUTAJ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej ulicy Węglowej w Bieruniu.

Inwestycja polegać będzie na:

1) przebudowie drogi wewnętrznej ul. Węglowej o szerokości zmiennej i długości 406 m oraz budowie miejsc postojowych w jej ciągu;

2) przebudowie kanalizacji deszczowej;

3) budowie kanalizacji teletechnicznej;

4) przebudowie kolidującej sieci SN;

5) zabezpieczeniu sieci gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i elektrycznej.

 

 

Przebudowa ul. Rubinowej

- KLIKNIJ TUTAJ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia LED przy ul. Rubinowej w Bieruniu oraz przebudowie drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej, realizowanych w ramach zadania budżetowego pn: „Przebudowa ul. Rubinowej”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 2020 r. i w 2021 r., w dwóch odrębnych etapach:

ETAP I - budowa oświetlenia LED przy ul. Rubinowej w Bieruniu.

ETAP II - przebudowa drogi wewnętrznej

 

 

 

Warto podkreślić, że regularna realizacja dużych inwestycji w Bieruniu możliwa jest dzięki skutecznemu pozyskiwaniu dofinansowań. Na realizację wszystkich trzech planowanych inwestycji Miasto zdobyło środki zewnętrzne.

 

 

Dowiedz się więcej:

 

Warto też przypomnieć, że dzięki pozyskiwanym w ostatnich latach środkom zewnętrznym zrealizowaliśmy w Bieruniu kilka bardzo ważnych inwestycji drogowych. Sami zobaczcie:

 

 

 

Podobne wiadomości:

do góry