Strona główna/Aktualności/Projekty uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków oraz w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń

Projekty uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków oraz w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń

Konsultacje Społeczne 23 Stycznia 2015

Burmistrz Miasta Bierunia informuje, że w okresie od 23.01.2015 r. do 28.01.2015 r. można zgłaszać opinie do projektu uchwał:

  • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków,
  • w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające w swej działalności statutowej przedmiotową dziedzinę.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii na udostępnionym formularzu. Projekty uchwał oraz stosowny formularz można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Bieruniu www.bip.bierun.pl (zakładka „Ogłoszenia urzędowe”, dalej „Organizacje pozarządowe”).

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w BIP Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Projekt uchwały w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków 136.43KB Plik: Projekt uchwały w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków
pdf Projekt uchwały w sprawie dotacji dla żłobka 145.01KB Plik: Projekt uchwały w sprawie dotacji dla żłobka
doc Formularz zgłaszania opinii 25.5KB Plik: Formularz zgłaszania opinii

do góry