Strona główna/Aktualności/Podsumowanie Projektu „Wszyscy równi w naszym przedszkolu"

Podsumowanie Projektu „Wszyscy równi w naszym przedszkolu"

Aktualności 13 Listopada 2018

31 października zakończył się projekt pn. „Wszyscy równi w naszym przedszkolu - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu”.

Projekt był realizowany od 1 września 2017 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 4 niepełnosprawnych wychowanków oraz 10 nauczycieli z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu.

W ramach projektu zrealizowano łącznie 720 dodatkowych godzin zajęć, w tym:

  • 360 godzin zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych: z pedagogiem, surdopedagogiem, zajęć usprawniających motorykę;
  • 192 godziny zajęć logopedycznych;
  • 48 godzin grupowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
  • 120 godzin zajęć z psychologiem rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

10 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, dzięki udziałowi w specjalistycznych szkoleniach w zakresie pedagogiki specjalnej oraz studiach podyplomowych na kierunkach gimnastyki korekcyjnej i surdopedagogiki.

Zakupiono również sprzęt i pomoce dydaktyczne, m.in. zabawki sensoryczne, klocki, gry planszowe, tablicę interaktywną, programy i sprzęty multimedialne oraz doposażono plac zabaw w huśtawki i piaskownicę. Zakupione pomoce dostarczyły dzieciom wiele bodźców oddziałujących na wzrok, słuch i dotyk, dzięki czemu usprawniły proces nauczania, wpłynęły na ich wszechstronny rozwój, wyobraźnię, spostrzegawczość, poprawę koncentracji i pomogły w wyrównaniu deficytów rozwojowych.

Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na start edukacyjny dzieci, na poprawę funkcjonowania na rynku pracy ich rodziców, indywidualizację kierowanego wsparcia i dostosowanie kształcenia nauczycieli do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu 152 041,00 zł., w tym dofinansowanie 129 234,85 zł.

do góry