Strona główna/Aktualności/Oczyszczono rowy kanalizacyjne w pobliżu ulicy Wawelskiej

Oczyszczono rowy kanalizacyjne w pobliżu ulicy Wawelskiej

Aktualności 21 Września 2018

rowy kanalizacyjneZakończyły się roboty prowadzone przez PGG S.A.oddział KWK Piast-Ziemowit polegające na oczyszczeniu rowu odprowadzającego wody deszczowe oraz na wzmocnieniu skarpy.

Prace wykonywane były przy rowie prowadzącym od ulicy Wawelskiej w kierunku Skateparku mieszczącego się na ulicy Królowej Jadwigi. Jest to długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, gdyż na tym obszarze występował poważny problem z zalewaniem posesji.

Zakres prac wykonanych przez kopalnię obejmował:

  • Oczyszczenie przepustu pod ulicą Wawelską w Bieruniu poprzez usuniecie gruzu i rumoszu skalnego
  • Rozebranie ubezpieczenia dna i skarp rowu otwartego powyżej ulicy Wawelskiej z wywozem gruzu betonowego
  • Pogrubienie dna rowu otwartego na ww. odcinku w celu uzyskania właściwych spadków podłużnych
  • Wykonanie ubezpieczenia dna rowu prefabrykatami betonowymi na warstwie podsypki z geowłókniny
  • Wykonanie ubezpieczenia podstawy skarp płytami ażurowymi z warstwą geowłókniny na warstwie podsypki
  • Formowanie skarp rowu powyżej ubezpieczeń z obsiewem mieszanką traw motylkowych
  • Oczyszczenia kolektora z namułu na odcinku od wylotu do studzienek na terenie strzelnicy sportowej

Warto przypomnieć, że Urząd Miejski niedawno wykonał tego rodzaju prace od drugiej strony - tj. od ulicy Warszawskiej w kierunku boiska sportowego. (Ich koszt to około 50 tys. zł.). Inwestycja zrealizowana właśnie przez PGG S.A. stanowi kontynuację tamtego zadania.

do góry