Strona główna/Aktualności/OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ROKU 2019

OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ROKU 2019

Aktualności 8 Kwietnia 2019

OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY BIERUŃ W WARUNKACH DOMOWYCH

 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

 

działając na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.),

 

ogłasza

 

konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2019 w zakresie rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych

 

I. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie oferenta na realizację w 2019 r. programu zdrowotnego,
  w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z tereny Gminy Bieruń w warunkach domowych. Podstawą realizacji jest program zdrowotny przyjęty Uchwałą Nr III/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 lutego 2019 r.
 2. W ramach programu przewiduje się objęcie świadczeniem ok. 40 dzieci niepełnosprawnych
  w przedziale wiekowym 0 - 18 lat. Adresatami docelowymi programu są dzieci ze znacznymi zaburzeniami rozwoju w zakresie ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu, które mają trudności z dotarciem do placówek ambulatoryjnych.

 

 II. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego

 1. Spełnią wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń i dokumentów, których listę przedstawiono w Szczegółowych Warunkach Konkursu (SWK) oraz inne wymagania tam określone.
 2. Wskażą do realizacji programu Zespół Rehabilitacji Domowej, w skład którego wchodzą:
 • kierownik zespołu - lekarz rehabilitacji medycznej, posiadający doświadczenie
  w pracy - leczeniu dzieci, szczególne z MPD,
 • 5-7 fizjoterapeutów (magistrów rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii), posiadających min. dwuletni staż w prowadzeniu rehabilitacji dzieci, szczególnie z MPD.
 1. Szczegółowe Warunki Konkursu, w tym projekt umowy, obowiązujące formularze oferty, dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 (segment B, pokój nr 8)
  w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej bierun.pl.

 

 

 

 

Oferty można składać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 (kancelaria - parter) 
w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Ocena ofert nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU 797.23KB Plik: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
pdf Załącznik nr 1 do SWK 357.45KB Plik: Załącznik nr 1 do SWK
pdf Załącznik nr 2 do SWK 493.89KB Plik: Załącznik nr 2 do SWK
pdf Załącznik nr 4 do SWK 586.06KB Plik: Załącznik nr 4 do SWK

Podobne wiadomości:

do góry