• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Aktualności 8 Października 2021

Informujemy, że do 20 października br. w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu można składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów na rok akademicki 2021/2022.

Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców Bierunia. Stypendium ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez pokonanie trudności w dostępie do kształcenia, zwłaszcza bariery ekonomicznej, motywowanie do osiągania coraz wyższych wyników w nauce.

 

stypendium

Stypendium może być przyznane osobom:

  • będącym mieszkańcami miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.),
  • studiującym na uczelniach wyższych, prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym,
  • które nie ukończyły 25. roku życia,
  • których średnia ocen za ostatni ukończony rok akademicki nie jest niższa niż 4,0,
  • w przypadku studentów, studiujących na I roku studiów, średnia ocen ukończenia szkoły średniej nie jest niższa niż 4,75,
  • których dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207).

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium dla studentów określa Uchwała Nr XII/1/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania stypendiów dla studentów za wysokie osiągnięcia w nauce.

Wniosek można pobrać w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub ze strony internetowej www.bierun.pl - zakładka „Dla mieszkańca” / „Stypendia/nagrody” / „Stypendia dla studentów”.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Nadzoru i Spraw Społecznych pod nr telefonu 32 708 09 42.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała w sprawie stypendiów dla studentów 581.22KB Plik: Uchwała w sprawie stypendiów dla studentów

Podobne wiadomości:

do góry