Strona główna/Aktualności/Komunikat w sprawie incydentu zanieczyszczenia rzeki Wisły ciemną cieczą

Komunikat w sprawie incydentu zanieczyszczenia rzeki Wisły ciemną cieczą

Aktualności 8 Lipca 2019

W minioną sobotę doszło do przedostania się ciemnej cieczy do systemu odpływowego - najprawdopodobniej z przepompowni obsługiwanej przez BPIK na zlecenie kopalni. Ciecz, według zapewnień BPIKu nie jest szkodliwa dla środowiska, mimo, iż ma nieprzyjemny wygląd.Prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające.

 

 

 

 

Oświadczenie Prezesa Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej:


W nawiązaniu do zdarzenia, które miało miejsce w dniu 06.07.2019r. informujemy:
w toku procesu technologicznego doszło do awaryjnego zassania mułu dennego ze zbiornika retencyjnego wód melioracyjnych przy ul. Bijasowickiej w Bieruniu.
W następstwie został on automatycznie przetransportowany rurociągiem do systemu wodnego.
Muł denny jest substancją naturalnie występującą w zbiornikach retencyjnych i nie jest substancją agresywną dla środowiska.
Dodatkowo sytuację pogarsza bardzo niski stan wód powierzchniowych.
Dołożymy starań, aby zminimalizować ilość namułu dennego w czerpni. W trybie awaryjnym przystąpiono do prac.

Tadeusz Kowalik

Prezes BPIK Sp. z o. o.

 

 

Oświadczenie Burmistrza Miasta Bierunia

Dziś rano, w celu dalszego, szczegółowego wyjaśnienia sobotniego incydentu zanieczyszczenia rzeki Wisły ciemną cieczą zwołałem Zespół Zarządzania Kryzysowego. W sobotę po godz. 11 na miejscu zdarzenia obecne były Policja, Państwowa Straż Pożarna, OSP Bieruń Nowy, Straż Miejska i dyżurny pracownik BPIKu. PSP poinformowało, że w ich ocenie płynęła „woda o ciemnym zabarwieniu, bez żadnego zapachu ani lepkości. Woda nie miała znamion zanieczyszczenia substancją ropopochodną.”
Z przekazanych informacji wynika, że ciecz pochodziła ze zbiornika retencyjnego wód powierzchniowych i mogła być zmieszana z mułem dennym. Tadeusz Kowalik, prezes Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej (obsługującego na zlecenie kopalni przepompownię tego zbiornika) zapewnił, że ciecz ta nie ma żadnego związku z oczyszczalnią ścieków ani funkcjonowaniem kopalni, gdyż zbiornik retencyjny nie jest z nimi technologicznie połączony. Prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające.

Krystian Grzesica

Burmistrz Miasta Bierunia

Podobne wiadomości:

do góry