Strona główna/Aktualności/GZM: Są dodatkowe fundusze na walkę z niską emisją

GZM: Są dodatkowe fundusze na walkę z niską emisją

Aktualności 14 Marca 2019

 

 

 

Na początku sesji przewodniczący Kazimierz Karolczak w sprawozdaniu z działalności zarządu poinformował, że zarząd odbył w okresie międzysesyjnym sześć posiedzeń, podjęto 27 uchwał. Wśród najważniejszych z nich wymienił m.in. zakończenie procesu wyboru nowego dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego, którym została Małgorzata Gutowska, a także przyjęcie wspólnej identyfikacji pojazdów pod szyldem ZTM.

Przewodniczący Kazimierz Karolczak zaznaczył, że dotychczasowe pojazdy nie będą przemalowywane, a nowa identyfikacja dotyczy tych, które zostaną wyprodukowane w 2019 roku lub później. Poinformował również o nowych przystankach na linii lotniskowej AP1, których obsługa jest wynikiem konsultacji z mieszkańcami. Autobusy zatrzymują się obecnie również na przystankach: Zabrze Goethego i Bytom Dworzec.

W ramach zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej o 40 milionów złotych zwiększono kwotę Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Zostanie ona przeznaczona na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji. Dotacje będą mogły dotyczyć nie tylko wymiany systemów ogrzewania, ale również m.in. dofinansowania zakupu pojazdów niskoemisyjnych czy budowy ścieżek rowerowych.

 

Podczas sesji członkowie Zgromadzenia otrzymali także dokument „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”. Dzięki dokumentowi nowe drogi rowerowe w Metropolii będą powstawać według ujednoliconych i wspólnych standardów, podobnie jak towarzysząca im infrastruktura.

Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM przedstawił koncepcję przejęcia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię infrastruktury przystankowej. Obecnie na terenie Metropolii jest 6414 przystanków, większość z nich to przystanki autobusowe. 96 proc. z nich to własność gmin lub będące w zarządzie gmin. Natomiast wiat przystankowych jest 3348, z czego ponad 2500 należy do gmin, ok. 600 jest prywatnych, a 60 jest własnością spółki Tramwaje Śląskie. Pozostałe należą do innych podmiotów.

Przejęcie infrastruktury przystankowej przez GZM pozwoliłoby na jej ujednolicenie i uporządkowanie. Wiązałoby się również z oszczędnościami w ich utrzymaniu. Zaproponowano przy tej okazji działania takie jak np. umieszczenie rozkładów jazdy na wiatach, a nie na słupkach.

To czy poszczególne przystanki zostaną przejęte przez GZM będzie uzależnione od decyzji gmin. Proces miałby się rozpocząć 1 stycznia 2020 roku.

 

Więcej na temat XV Sesji Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii przeczytać można na stronie internetowej GZM - KLIKNIJ TUTAJ.

 

Źródło: metropoliagzm.pl

Podobne wiadomości:

do góry