• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Edukacja w Gminie Bieruń w roku szkolnym 2020/2021

Edukacja w Gminie Bieruń w roku szkolnym 2020/2021

Aktualności 24 Sierpnia 2020

Szanowni Mieszkańcy!
Pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2020/2021 edukacja w Mieście Bieruń planowana jest w formie nauczania stacjonarnego. Odbywać się ona będzie oczywiście z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń, a także wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a ewentualne zamykanie placówek oświatowych i przechodzenie na kształcenie zdalne będzie zależne od sytuacji epidemicznej w naszym mieście oraz bezpośrednio w jednostce. O wszystkich zmianach będziecie Państwo na bieżąco informowani.


Bieruńskie szkoły podstawowe i przedszkola są w trakcie przygotowań do nowego roku szkolnego celem zapewnienia bezpiecznych warunków kształcenia i wychowania. Ze względu na terminy wprowadzania wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego trwa jeszcze aktualizowanie i opracowywanie wewnętrznych procedur i zasad, do stosowania których zobowiązani będą uczniowie, rodzice i pracownicy jednostek oświatowych. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronach internetowych szkół i przedszkoli do 28 sierpnia.

Zachęcamy również do śledzenia fanpage’ów bieruńskich szkół i przedszkoli, a w razie dodatkowych pytań - także do kontaktu telefonicznego i mailowego ze szkołą bądź przedszkolem, do którego uczęszcza Państwa dziecko. O ewentualnych zmianach w zakresie kształcenia w bieruńskich szkołach i przedszkolach rodzice będą uzyskiwali informacje na bieżąco, bezpośrednio z placówki.

 


Od 1 września przedszkola rozpoczynają pracę w godzinach 6:00-17:00. Rodzice przyprowadzają dzieci do poszczególnych budynków, zgodnie z ustalonym podziałem na grupy.


Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych w dniu 1 września zostało w obu szkołach podzielone na grupy. Szczegółowy harmonogram znajdziecie Państwo na stronach internetowych:

 

Dla zachowania bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy zobowiązani są do osłony nosa i ust maseczką bądź przyłbicą! Uczniowie klas pierwszych zaproszeni są na rozpoczęcie roku szkolnego z jednym rodzicem lub opiekunem.

 


U progu nowego roku szkolnego 2020/2021 życzymy dzieciom i młodzieży bezpiecznego powrotu do szkół i przedszkoli, a także wielu sukcesów w nauce.

Podobne wiadomości:

do góry