Strona główna/Aktualności/Budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 r.

Budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 r.

Aktualności 28 Grudnia 2018

W projekcie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 1,2 mld zł. Większość pieniędzy zostanie przeznaczona na organizację transportu zbiorowego - 949 mln zł. Projekt budżetu został przyjęty przez Zgromadzenie GZM we wtorek, 18 grudnia.

logoProjekt budżetu zaprezentował podczas sesji Mariusz Konopka, skarbnik Metropolii. Poinformował, że w projekcie zaplanowano dochody w wysokości 1 mld 218 mln zł oraz wydatki w wysokości 1 mld 60 mln zł. Wysokość budżetu ma związek z poszerzeniem zakresu działania Metropolii, która od 1 stycznia 2019 r. przejmie zadania związane z organizacją transportu zbiorowego.

Ponad miliard złotych w budżecie Metropolii na 2019 rok!

W związku z przejęciem organizacji transportu, po raz pierwszy w budżecie Metropolii zaplanowano część zmienną składki rocznej, która przeznaczona jest na finansowanie zadań związanych z organizacją przewozów gminnych na rzecz członków Metropolii - jest to kwota w wysokości ponad 507 mln zł.

Pozostałe większe dochody planowane w 2019 roku pochodzić będą z: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 372 mln zł; wpływów ze sprzedaży biletów na przejazdy komunikacją zbiorową - 247 mln zł; składek członkowskich gmin - 37 mln zł.

W przyszłym roku na organizację transportu zbiorowego zostanie przeznaczone 949 mln zł - to największe wydatki Metropolii w 2019 roku. Pozostałe wydatki zaplanowano m.in. na: wsparcie gmin członkowskich w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności - 23 mln zł; budowę systemu otwartych danych GZM - 9 mln zł; infrastrukturę i transport rowerowy - 7 mln zł; integrację transportu zbiorowego - 5,2 mln zł, realizowanie działań z zakresu smart city - 5 mln zł.

Ponadto członkowie Zgromadzenia przyjęli projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej GZM na lata 2019-2030. Projekt zawiera 42 zadania, w tym 32 bieżące i 10 majątkowych. Wydatki zaplanowane na realizację tych zadań to 11 mld 361 mln 732 tys. zł.

Przypomnijmy, że miasto Bieruń jest częścią Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w skład której wchodzi 41 gmin naszego województwa, które zamieszkałe są łącznie przez 2,3 mln mieszkańców. Ustawa powołująca metropolię w województwie śląskim podpisana została 4 kwietnia 2017 roku w Katowicach przez Prezydenta RP. GZM oficjalnie powstała kilka miesięcy później - 1 lipca 2017 roku, natomiast realizacja ustawowych zadań GZM rozpoczęła się 1 stycznia 2018 roku.

W ubiegłym roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zdecydowała o wsparciu 99 projektów z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Na ten cel przeznaczyła 100 milionów złotych, z czego 2 miliony trafły do Bierunia na realizację trzech zadań. W ramach tego dofinansowania wybudowaliśmy w naszym mieście dwa parkingi samochodowe - przy ulicy Granitowej i przy ulicy Licealnej oraz kolejny odcinek ulicy Strefowej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Metropolitalny Fundusz Solidarności ma na celu wspierać inwestycje w gminach członkowskich GZM w celu zmniejszenia różnic w rozwoju pomiędzy nimi.

do góry