Strona główna/Aktualności/Akcja zima w Bieruniu

Akcja zima w Bieruniu

Aktualności 28 Listopada 2018

Utrzymanie zimowe dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Bierunia prowadzi konsorcjum firm:

 • Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiełły 13 w Bieruniu. Telefony kontaktowe: Dyspozytor: 660 429 005, biuro: 32 216 27 64, 32 328 96 84;
 • Firma Usługowa „DAWIDZKI” Dawid Ryszka z siedzibą przy ul. Jagiełły 21A w Bieruniu;
 • Firma Usługowo-Handlowa KOP-MAT Mateusz Momot z siedzibą przy ul. Długiej 243 w Przeciszowie;
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARALIA” Kamil Janota z siedzibą przy ul. Irysowej 8 w Lędzinach.

Całość Akcji Zima jest monitorowana 24h na dobę. Sprzęt wyposażony został w nadajniki gps, łączność komórkowa zapewniona jest przez dyspozytora, z każdym operatorem.

Zasady prowadzenia „Akcji Zima” uregulowane zostały w Zarządzeniu Nr B.0050.197.2018 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 10 października 2018 r. - ZOBACZ ZARZĄDZENIE.

Ilość dróg przewidzianych do odśnieżania:

 • Długość dróg własnych przeznaczonych do zimowego utrzymania (km) 105,823
 • Długość dróg powiatowych, na które podpisano porozumienie o zimowe utrzymanie (km) 20,892
 • Łączna długość dróg do odśnieżania (km) 126,715 

Nadzór i koordynacja prawidłowego przebiegu akcji odśnieżania:

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej tel. 32 324 24 04, tel. 32 324 24 01.
 • Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego: Straż Miejska, ul. Jagiełły 1, Bieruń, tel. 32 216 37 27 linia płatna, 986 linia bezpłatna. 

Utrzymanie zimowe na pozostałych drogach (wg poniższego wykazu) realizują inne organy samorządu terytorialnego:

 • Przebieg dróg wojewódzkich na terenie Bierunia - utrzymanie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach tel. 32 781 92 11
 • DW 934 - ul. Wawelska - od DK 44 do granicy z Chełmem Śląskim
 • DW 931 - ul. Turystyczna - od DK 44 do granicy z Bojszowami
 • Przebieg dróg krajowych na terenie Bierunia - utrzymanie - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon Wysoki Brzeg, tel. 32 314 24 05.
 • DK 44 ul. Turyńska/Warszawska - od granicy z Tychami do granicy z woj. Małopolskim (most na rzece Wiśle).

Utrzymanie zimowe przez gminę nie będzie prowadzone na terenach i obiektach, których właścicielami są podmioty takie jak: wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy.

do góry