• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Urząd Miejski/Rada Miejska/Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu na 2022 rok

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu na 2022 rok

Miesiąc Data Godzina Podstawowe tematy posiedzeń
1. 27.01.2022 15.00
 1. Budżet Obywatelski i Zielony Budżet Miasta Bierunia
2. 24.02.2022  15.00
 1. Koncepcja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście
3. 31.03.2022 15.00
 1. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu” dla Miasta Bierunia
4. 28.04.2022  15.00
 1. Strategia rozwoju sportu w mieście
5. 26.05.2022  15.00
 1. Raport o stanie miasta.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2021 r.
 3. Udzielenie wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Miasta.
6. 30.06.2022  15.00
 1. Środki zewnętrzne - zadania realizowane i planowane
7.              Przerwa wakacyjna
8. 25.08.2022  15.00
 1. Działalność Bieruńskiego Centrum Usług
9. 29.09.2022 15.00
 1. Działalność Straży Miejskiej w Bieruniu
10. 27.10.2022 15.00
 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
11. 24.11.2022  15.00
 1. Podatki i opłaty lokalne na 2023 rok
12. 15.12.2022 15.00
 1. Projekt budżetu na 2023 rok wraz z WPF
 2. Plan pracy Rady Miejskiej na 2023 r.

Marcin Nyga

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu

do góry