Strona główna/Urząd Miejski/Rada Miejska/Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu na 2019 rok

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu na 2019 rok

Miesiąc Data Godzina Podstawowe tematy posiedzeń
1. 31.01.2019 r. 15.00 Straż Miejska.
2. 28.02.2019 r. 15.00 Plan rozwoju sieci dróg gminnych.
3. 28.03.2019 r. 15.00 Sieć szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
4. 25.04.2019 r. 15.00 Polityka senioralna.
5. 30.05.2019 r. 15.00

1. Raport o stanie miasta.

2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2018 r. 

3. Udzielenie wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Miasta.
6. 27.06.2019 r. 15.00 Gospodarka odpadami komunalnymi.
7. Lipiec - Przerwa wakacyjna
8. 29.08.2019 r. 15.00 Polityka prorodzinna w mieście.
9. Wrzesień 2019 r. - Dni Bierunia i Dożynki 2020.
10. 26.09.2019 r. 15.00 Metropolia
11. 31.10.2019 r. 15.00 Działalność Muzeum Miejskiego.
12. 28.11.2019 r. 15.00 Podatki i opłaty lokalne.
13. 19.12.2019 r. 15.00
  1. Budżet Miasta na 2020 r. 
  2. Plan pracy Rady Miejskiej na 2020 r.

Marcin Nyga

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu

do góry