Strona główna/Urząd Miejski/Rada Miejska/Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu na 2020 rok

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu na 2020 rok

Miesiąc Data Godzina Podstawowe tematy posiedzeń
1. 30.01.2020 15.00
 1. Działalność Straży Miejskiej w Bieruniu.
 2. Bezpieczeństwo na drogach
2. 27.02.2020  15.00
 1. Działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 
3. 26.03.2019  15.00
 1. Realizacja gminnego programu ograniczenia emisji
 2. Jakość powietrza w mieście - działania antysmogowe
4. 30.04.2020  15.00
 1. Górnictwo - plany eksploatacji na terenie gminy
5. 28.05.2020  15.00
 1. Raport o stanie miasta.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2019 r.
 3. Udzielenie wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Miasta
6. 25.06.2020  15.00
 1. Bezpieczeństwo p/powodziowe
7. Lipiec            Przerwa wakacyjna
8. 27.08.2020  15.00
 1. Oświata w mieście
9. 24.09 2020  15:00
 1. Dni Bierunia i Dożynki 2020
 2. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się WPF
10. 29.10.2020  15.00
 1. Stan kultury w Bieruniu
11. 26.11.2020  15.00
 1. Strategia Rozwoju Miasta Bierunia
 2. Podatki i opłaty lokalne na 2021 rok
12. 17.12.2020  15.00
 1. Projekt budżetu na 2021 rok wraz z WPF.  

Marcin Nyga

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu

do góry