• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

W 2023 roku zrealizowane zostało przez Gmine Bieruń zadanie pod nazwą: „Zdążyć przed niepamięcią” - budowa nowego grobu wojennego oraz wykonanie tabliczek informacyjnych, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

ulotka

 

ulotka

 

ulotka

 

TEKSTY NA ZAMONTOWANYCH TABLICZKACH:

Mogiła powstańców śląskich

Tutaj pochowano pięciu powstańców śląskich, którzy polegli w walce o polskość Górnego Śląska. Wspólna mogiła powstańców została postawiona w miejscu kilku sąsiadujących ze sobą grobów powstańczych. Pochowani w niej powstańcy to:

Klemens Latocha, urodzony w 1888 roku, z wykształcenia murarz. Działacz narodowościowy; dowódca POW z Bierunia, członek Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”, prezes Towarzystwa Śpiewaczego “Polonia”. Podczas I powstania brutalnie zamordowany 24 sierpnia 1919 roku, podczas zbrojnego wypadu na miejscowość Łąka. Jego ciało zostało pochowane bez trumny w Łące. Staraniami rodziny szczątki zostały sprowadzone do Bierunia i uroczyście pochowane 27 sierpnia 1919 roku.

Jan Pilszczek, urodzony w 1885 roku, pochodzący z Wygorzela chałupnik, syn Bartłomieja i Anny
z domu Pustelnik. 19 sierpnia 1919 roku zamordowany przez Grenschutz.

Stanisław Habuda, urodzony w 1893 roku, robotnik kolejowy. Rozstrzelany 19 lub 20 sierpnia 1919 roku w Bijasowicach za posiadanie broni.

Karol Łukaszek, urodzony w 1899 roku, syn Józefa i Augusty z domu Siedlaczek, robotnik kolejowy. Rozstrzelany przez Grenzschutz 19 lub 20 sierpnia 1919 roku w Bijasowicach.

Józef Kruppa, urodzony w 1878 roku, z zawodu kowal - prowadził kuźnię w Bieruniu Starym przy ul. Mikołowskiej (obecnie ul. Oświęcimska). Zmarł 27 października 1920 roku w szpitalu w Pszczynie na skutek rany postrzałowej, otrzymanej podczas przekazywania powstańcom ukrytej w stodole broni.


 tablica

 

Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku

Tutaj pochowano nieznanych z nazwiska żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walce
z hitlerowskim okupantem we wrześniu 1939 roku. W świetle zachowanych źródeł liczba pochowanych jest niemożliwa do ustalenia. W dniach 3 i 4 września dochodziło do niewielkich starć żołnierzy I i II batalionu 20 Pułku Piechoty im. „Ziemi Krakowskiej” z Wehrmachtem w dzielnicy Ściernie i na Górze Chełmeczki. W dniu 4 września, podczas wycofywania stacjonujących tam oddziałów, śmierć poniosło przynajmniej dwóch żołnierzy tylnej straży bohatersko osłaniając odwrót swoich kolegów.  Pochowani być tu mogą również żołnierze innych oddziałów 6 Dywizji Piechoty.

Jest to jeden z dwóch grobów zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku znajdujących się na starobieruńskim cmentarzu.

 

tablica

 

Mogiła więźniów KL Auschwitz zamordowanych w styczniu 1945 roku

Tutaj spoczywa 10 więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, którzy zostali zamordowani 24 stycznia 1945 roku przez członków Waffen-SS na terenie Bierunia. Grupę więźniów wydzielono wcześniej z kolumny przechodzącego przez Bieruń tzw. „Marszu Śmierci”. Więźniowie zostali przewiezieni w pobliże nieczynnej cegielni przy drodze do Lędzin, a SS-mani zamordowali ich przez strzał w potylicę. Ich zwłoki zostały porzucone i odnalezione w listopadzie 1945 roku.

W dniu 11 listopada 1945 roku dokonano ekshumacji i pochówku na bieruńskim cmentarzu bestialsko zabitych, nw. więźniów:

1) Więzień nr 127294, nazwisko nieznane.

2) Izaak Aleksandrowicz nr 76205.

3) Edmund Oporski nr 162944.

4) Brak danych.

5) Józef Czwartosz lub Czwartasz nr 162518.

6) Brak danych.

7) Józef Zeliga, urodzony 4 lutego 1900 r.,polski więzień polityczny.

8) Brak danych.

9) Brak danych.

10) Fajwel Majzel lub Feiwel Meisel, urodzony w 1917 r. w miejscowości Ostrynia koło Grodna, tam zamieszkały, z zawodu stolarz.

 

tablica

 

 

 

do góry