Strona główna/Dla mieszkańca/Petycje/Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Mieszkańcy Gminy Bieruń

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta Bierunia w 2018 roku

 Wynikająca z art. 14 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

 

Lp.

Podmiot

wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych

Przyjęcie do Bierunia kazachstańskich rodzin polskiego pochodzenia

Pozytywny, szczegóły
w odpowiedzi

2.

SZULC-EFEKT sp. z o.o

Prezes Zarządu Adam Szulc ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa

Zastosowanie środków poprawy efektywności energetycznej (fotowoltaika)

Pozytywny, szczegóły
w odpowiedzi

3.

SZULC-EFEKT sp. z o.o

Prezes Zarządu Adam Szulc ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa

Zastosowanie środków zarządzania energią

Negatywny, szczegóły w odpowiedzi

4.

SZULC-EFEKT sp. z o.o

Prezes Zarządu Adam Szulc ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa

Inicjatywa - dbajmy
 o informatyzację urzędów

Pozytywny, szczegóły
w odpowiedzi

 

do góry