• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Stypendia/nagrody/Nagrody i wyróżnienia burmistrza

Nagrody i wyróżnienia burmistrza

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BURMISTRZA

NAGRODA jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Gminy Bieruń jako wyraz uznania dla osób lub instytucji za wybitne osiągnięcia o szczególnym znaczeniu dla miasta oraz promowanie miasta Bierunia.

WYRÓŻNIENIE jest jednorazowym świadczeniem niepieniężnym przyznawanym jako wyraz uznania dla osób lub instytucji za wybitne osiągnięcia o szczególnym znaczeniu dla miasta oraz promowanie miasta Bierunia.

Nagroda lub wyróżnienie może zostać przyznana wyłącznie osobie zamieszkałej na terenie Gminy Bieruń lub instytucji mającej siedzibę na terenie Gminy Bieruń.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w terminie do dnia 15 września każdego roku, w oparciu o osiągnięcia z 12 miesięcy poprzedzających końcowy termin składania wniosku. W roku 2024 wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w terminie do dnia 15 września 2024 r., w oparciu o wyniki osiągnięte w okresie od 1 lipca 2023 r. do 15 września 2024 r.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może złożyć:

  • organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie miasta Bierunia i działająca na rzecz miasta,
  • osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Gminy Bieruń lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej zamieszkałej na terenie Gminy Bieruń.

 

Nagrody ustala się w kwocie do 15 000 zł brutto. Osoba lub instytucja może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę pieniężną.

Wyróżnienia przyznawane są w formie: dyplomów, listów gratulacyjnych, pucharów, statuetek, nagród rzeczowych o wartości do 1 000 zł brutto. Osoba lub instytucja może otrzymać więcej niż jedno wyróżnienie.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf UCHWAŁA XI_15_2022 795.2KB Plik: UCHWAŁA XI_15_2022
pdf Wniosek nagrody i wyróżnieni 526.3KB Plik: Wniosek nagrody i wyróżnieni
pdf ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 417.86KB Plik: ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
do góry