• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/1,5 % podatku dla Bierunia i jego mieszkańców /Lista organizacji działających na terenie Bierunia, którym możesz przekazać 1,5 procent swojego podatku

Lista organizacji działających na terenie Bierunia, którym możesz przekazać 1,5 procent swojego podatku

FUNDACJA GALEN

Nadrzędnym celem i zadaniem realizowanym przez Fundację Galen są działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Zadania te są głównie realizowane poprzez organizację wraz z ośrodkiem medycznym Galen i centrum rehabilitacji Galen Rehabilitacja, bezpłatnych szkoleń edukacyjnych z zakresu m. in. przygotowania do bezpiecznego uprawiania różnych popularnych dyscyplin sportowych i profilaktyki zdrowotnej.

Fundatorem Fundacji jest  dr hab. Krzysztof Ficek.

Prezes - Anna Maria Ficek-Kiesler

Numer KRS 0000279618

Adres: ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń, woj. śląskie

 

 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 600-LETNIEGO BIERUNIA

Celem działalności stowarzyszenia jest:

 • podnoszenie walorów historycznych, estetycznych, rekreacyjnych i funkcjonalnych Bierunia,
 • inicjowanie, propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy życia społecznego i kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • promowanie i rozwój tradycji kulturalnych Bierunia i okolic,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • realizacja zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przewodniczący - Marcin Nyga.

Numer KRS 0000004674

Adres: ul. Licealna 17, 43-150 Bieruń, woj. śląskie

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RADOŚĆ ŻYCIA”

Celem działalności stowarzyszenia jest:

 • świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych,
 • niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, moralnej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej, materialnej oraz w razie potrzeby charytatywnej,
 • propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osób potrzebujących pomocy,
 • wspieranie wszelkich form zbliżania się między osobami pełno i niepełnosprawnymi.

Prezes - Andrzej Stylok.

Numer KRS 0000052476

Adres: ul. Warszawska 270, 43-155 Bieruń, woj. śląskie

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI - KOŁO W TYCHACH

 Celem działalności stowarzyszenia jest:

 • Integracja społeczna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i słabowidzących
 • Ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych osób niewidomych i słabowidzących
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych i słabowidzących

Numer KRS 0000042049

Adres: ul. Budowlanych 19, 43-100 Tychy, woj. śląskie

Stowarzyszenie to działa również na rzecz mieszkańców Bierunia.

 

ORKIESTRA DĘTA KWK "PIAST"

Celem działalności organizacji jest:

 • kontynuacja działalności Górniczej Orkiestry Dętej przy KWK "Piast" poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze, w tym wiodący udział w ważnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego
 • podnoszenie poziomu artystycznego poszczególnych członków orkiestry
 • tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, wokalnej i tanecznej w formach koncertowych oraz usług muzycznych
 • popularyzowanie polskiej twórczości muzyczno-artystycznej w kraju i za granicą poprzez udział w konkursach i festiwalach 
 • promocja integracji z Unią Europejska

Prezes - Mariusz Śliwiński

Numer KRS 0000620286

 Adres: ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń, woj. Śląskie

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERUŃ NOWY

Celem działalności organizacji jest:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przez nimi,
 • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 • działania na rzecz ochrony środowiska.

Prezes - Sebastian Pasterak.

Numer KRS 0000111823

Adres: ul. Remizowa 19, 43-155 Bieruń, woj. śląskie

 

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ OŚRODEK BŁ. KAROLINA

Ośrodek Błogosławiona Karolina jest organizacją pozarządową działającą w strukturach Caritas Archidiecezji Katowickiej. Swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu bieruńsko -lędzińskiego oraz miasto Mysłowice. Do najważniejszych celów Ośrodka należą działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie oraz niesienie pomocy charytatywnej osobom starszym i bezdomnym.

Numer KRS 0000221725 - Caritas Archidiecezji Katowickiej
Numer KRS 0000291119 - Fundacja Caritas Katowice

z dopiskiem: Ośrodek Bł. Karolina

Adres: 43-140 Lędziny ul. Lędzińska 6, woj. śląskie

 

Ponadto, poprzez przekazanie 1,5% podatku wesprzeć można:

 

bieruńskich harcerzy:

Numer KRS 0000273051

z dopiskiem: XXVII SZCZEP ZHP BIERUŃ

 

oraz

 

badmintonistów z klubu UKS "Unia" Bieruń - za pośrednictwem Fundacji Studenckiej MŁODZI MŁODYM

Numer KRS 000270261

z dopiskiem: CEL: UKS UNIA BIERUŃ

 

 

 

do góry