• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.


Wykaz partnerów KDR dostępny jest TUTAJ

 

KOMU PRZYSŁUGUJE KDR?

Karty Dużej Rodziny przysługują członkom rodzin wielodzietnych, którymi są:

 • rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica (macocha, ojczym);
 • dzieci - przez które rozumie się także dzieci, nad którym rodzice sprawują rodzinną pieczę zastępczą, oraz osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, czyli: ojciec i matka, macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców), dzieci.

Dzieci otrzymują KDR, jeśli cała trójka w dniu składania wniosku łącznie spełnia warunki:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
 • szkole wyższej - do dnia 30 września roku.
 • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje również wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania.

 

JAK POZYSKAĆ KDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wnioskować można w formie:

 • tradycyjnej - wniosek należy złożyć w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14 (parter)
 • elektronicznej - za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

 

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać TUTAJ

lub w holu Urzędu Miasta Bierunia przy głównym wejściu.

WAŻNE!

Do wniosku w formie papierowej należy dołączyć odpowiednie załączniki oraz podpisaną klauzulę informacyjną znajdującą się do pobrania w pliku na dole strony.

Nowe Karty Dużej Rodziny, zmiany danych na Karcie oraz przedłużenia Kart wydawane są BEZPŁATNIE

Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą 11 zł (do wniosku należy załączyć potwierdzenie zapłaty).

 

ODBIÓR KART DUŻEJ RODZINY:

Z uwagi na fakt, że Karty są produkowane i wysyłane z Warszawy czas oczekiwania na odbiór karty wynosi od 1 do 2 miesięcy.

Karty odbiera się w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14 (parter) po uprzednim otrzymaniu wiadomości SMS na numer Wnioskodawcy podanym we wniosku.

mKDR w mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskały formę elektroniczną.

Każdy posiadacz aktywnej karty może ją wyświetlić w aplikacji mObywatel. Aplikacja mObywatel jest dostępna stronie www.gov.pl. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać karty pozostałych członków rodziny (Poprzednia aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.).

JAK WYŚWIETLAĆ KARTY W mOBYWATEL:

 • pobierz bezpłatną aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store bądź zaktualizują ją do najnowszej wersji, a następnie uruchom
 • na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument - jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz)
 • z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
 • Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
 • Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?

Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.

Nie: przejdź do kolejnego punktu.

 • Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.

 

Szczegółowych informacji nt. Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Wydziale Nadzoru i Spraw Społecznych pod numerem telefonu:
(32) 708 09 42.

 

 

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Klauzula informacyjna KDR 81.4KB Plik: Klauzula informacyjna KDR
do góry