Strona główna/Dla mieszkańca/Budżet Obywatelski/Budżet Partycypacyjny 2016-2018/Budżet Partycypacyjny 2016 - głosowanie już wkrótce!

Mieszkańcy Gminy Bieruń

Budżet Partycypacyjny 2016 - głosowanie już wkrótce!

Budżet Partycypacyjny 16 Października 2015

logoW poniedziałek 19 października br. rozpocznie się głosowanie na zweryfikowane pozytywnie projekty, w ramach Budżetu Partycypacyjnego Bieruń 2016, którego celem jest wyłonienie spośród 54 projektów - 16, które zostaną zrealizowane w poszczególnych okręgach konsultacyjnych.

Głosowanie polegać będzie na rozdysponowaniu przy odpowiednich projektach, w dowolny sposób liczby 10 punktów, którymi dysponuje każdy mieszkaniec Bierunia. Należy pamiętać, iż na projekty z danego okręgu konsultacyjnego może głosować tylko jego mieszkaniec, który w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Formularze do głosowania osobistego i korespondencyjnego będzie można pobrać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu i Punktach Konsultacyjnych oraz na stronie www.twojbudzet.bierun.pl. Każdy okręg konsultacyjny ma własny wzór formularza.

Głosowanie nad projektami rozpocznie się w poniedziałek 19 października o godz. 9.00.

Głosujemy:

  • Osobiście - poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Bieruniu lub w Punkcie Konsultacyjnym właściwym dla danego okręgu.
    Głosowanie osobiste rozpocznie się w poniedziałek 19.10.2015 r. o godz. 9.00 i potrwa do piątku 23.10.2015 r. Przebiegać będzie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz w godzinach pracy Punktów Konsultacyjnych.
  • Korespondencyjnie - poprzez przesłanie formularza na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń.
    Głosowanie korespondencyjne rozpocznie się w poniedziałek 19.10.2015 r. o godz. 9.00 i potrwa do soboty 24.10.2015 r. do godz. 23.59. O ważności głosu decydować będzie data stempla pocztowego.
  • Elektronicznie - poprzez: zeskanowanie i przesłanie wypełnionej karty do głosowania na adres e-mail: urzad@um.bierun.pl, Platformę e-PUAP lub wypełnienie formularza online na stronie internetowej www.twojbudzet.bierun.pl 
    Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek 19.10.2015 r. o godz. 9.00 i potrwa do soboty 24.10.2015 r. do godz. 23.59.

Pomoc techniczna:

W dniach 19-24.10.2015 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz w godzinach: 15.00-20.00 uruchomiona zostanie infolinia dotycząca głosowania pod numerami telefonów: 32 324 24 18; 662 783 142.
W razie problemów z oddaniem głosu poprzez platformę internetową prosimy o kontakt pod adres mailowy: urzad@um.bierun.pl

Przedstawienie wyników głosowania

Po zakończonym głosowaniu, zostanie przygotowany protokół z głosowania, który zostanie zamieszczony do publicznej wiadomości na stronie www.twojbudzet.bierun.pl i www.bierun.pl.

Pliki do pobrania:

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Karta do głosowania dla Okręgu Konsultacyjnego - wzór 407.64KB Plik: Karta do głosowania dla Okręgu Konsultacyjnego - wzór
pdf Regulamin głosowania na projekty mieszkańców BBP 2016 118.45KB Plik: Regulamin głosowania na projekty mieszkańców BBP 2016

do góry