• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

trawa

Miasto z lotu ptaka

Aktualne informacje

Na Ukrainie  trwa wojna, a do Polski - w tym do Bierunia - przybywa coraz więcej osób szukających bezpiecznego schronienia. Dla wszystkich potrzebujących pomocy, a także tych, którzy są gotowi tej pomocy udzielić, w Bieruniu działa specjalny numer telefonu i adres mailowy. Można się tu zgłaszać z pytaniami, potrzebami i ofertami pomocy. 

В Україні йде війна, і все більше людей приїжджає до Польщі, в тому числі і до Бєруня, шукаючи надійного притулку.  Для всіх, хто потребує, а також для тих, хто готовий допомогти, у Бєруні є спеціальний номер телефону та електронна пошта.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz pomóc? Prosimy o kontakt
Тобі потрібна допомога? Ви хочете допомогти?! Будь ласка, зв'яжіться з нами

tel: 32 708 09 27, 32 708 09 28
e-mail:

 

Praca w Polsce

Od 24 lutego, czyli dnia agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,5 mln uchodźców z Ukrainy. Ponad 1,2 miliona z nich uzyskało już polski numer PESEL (z czego ok. 50% stanowią osoby w wieku produkcyjnym) co może świadczyć o chęci tych osób aby pozostać na dłużej w naszym kraju. Jak dotąd co najmniej 260 tys. osób podjęło pracę w Polsce. Część obywateli Ukrainy napotyka jednak na różnego rodzaju trudności w jej znalezieniu (np. bariera językowa, obawa przed oszustwami etc.)

Rząd RP przygotował system teleinformatyczny, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy - to bezpieczny i wygodny portal pracawpolsce.gov.pl.

Portal pracawpolsce.gov.pl to: 

 • prosta procedura
 • niewymagane CV
 • serwis dostępny w kilku językach
 • dopasowane oferty pracy
 • wsparcie merytoryczne
 • bezpieczeństwo użytkowników (domena gov.pl) 

Praca w Polsce

Dostępna jest także baza stworzona z myślą o pracownikach naukowych z Ukrainy. Baza zawiera w tej chwili ponad 2200 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z 55 krajów na świecie. Samych ofert z Polski jest ponad 145. Proponują one uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach, krótkoterminowe (3 - 6 - 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych jest efektem pracy międzynarodowego zespołu wolontariuszy tworzących ruch Science for Ukraine https://scienceforukraine.eu/

Science for UkraineOferty można znaleźć pod linkiem: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions

 

Робота в Польщі

З 24 лютого, дня агресії Росії, польсько-український кордон перетнули майже 4,5 мільйона біженців з України. Понад 1,2 мільйона з них уже отримали польський номер PESEL (з них близько 50% - люди працездатного віку), що може свідчити про готовність цих людей довше залишатися в нашій країні. Поки що мінімум 260 тис людей почали працювати в Польщі. Проте деякі українські громадяни стикаються з різними труднощами в її пошуку (наприклад, мовний бар’єр, страх шахрайства тощо).

Уряд Республіки Польща підготував систему ІКТ, яка полегшить налагодження контактів між роботодавцями та громадянами України, які шукають роботу - це безпечний і зручний портал pracawpolsce.gov.pl.

Веб-сайт pracawpolsce.gov.pl:

 • проста процедура
 • резюме не потрібно
 • послуга доступна кількома мовами
 • індивідуальні пропозиції роботи
 • змістовна підтримка
 • безпека користувачів (домен gov.pl)

Praca w Polsce

Також створена база даних для дослідників з України. База даних є результатом роботи міжнародної команди волонтерів, що входять до складу руху Science for Ukraine.

Science for UkraineЗ пропозиціями можна ознайомитися за посиланням: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions

 

Bezpłatna pomoc prawna

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy - ofiar konfliktu wojennego. Przy radach adwokackich na terenie całego kraju pomoc koordynują adwokaci: 

 • adw. Karolina Kubista, tel. 508 155 717, e-mail: kkubista@jkp.legal
 • adw. Oleg Marcinowski, tel. 504 025 962   

 

Безкоштовна правова допомога

Вища рада адвокатів спільно з радами адвокатів районів організували безоплатну скоординовану правову допомогу громадянам України - постраждалим внаслідок воєнного конфлікту. У радах адвокатів по всій країні допомогу координують такі адвокати:

 • adw. Karolina Kubista, tel. 508 155 717, e-mail: kkubista@jkp.legal
 • adw. Oleg Marcinowski, tel. 504 025 962 

 

Możliwość wydłużenia świadczenia 40 zł
za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy

Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy Zasady przedłużania okresu wypłaty świadczenia przez gminy zostały określone w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. Poz. 1336).

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

 

Pomoc dla niesłyszących 

plakat niesłyszący

Допомога глухим

plakat niesłyszący


Transport publiczny 


31 maja
skończyła się możliwość korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej dla obywateli Ukrainy, którzy w lutym przekroczyli granicę.
Jak podróżować komunikacją miejską? Gdzie kupić bilet? O tym wszystkim przeczytacie w specjalnym komunikacie Zarządu Transportu Metropolitalnego: Zobacz, jak korzystać z komunikacji miejskiej ZTM / Дізнайтесь, як користуватися громадським транспортом ZTM · ZTM (metropoliaztm.pl)
 
Jednocześnie przypominamy, że obywatele Ukrainy, podobnie jak wszyscy mieszkańcy Bierunia, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów liniami gminnymi, kursującymi w granicach administracyjnych gminy Bieruń:
 
 • Linia A: Bijasowice - Szkoła Podstawowa nr 3 - Ściernie
 • Linia A-1: Czarnuchowice - Szkoła Podstawowa nr 3
 • Linia B: Jajosty - Plac Autobusowy - Domy Polne
 • Linia D: Ściernie - Plac Autobusowy - Wylotowa

Громадський транспорт


Після 31
травня припиняється можливість користування безкоштовним міським громадським транспортом для громадян України, які перетнули кордон у лютому. Інформуємо, де можна купити проїзний квиток і як користуватися міським громадським транспортом ZTM (Транспортного управління агломерації): Zobacz, jak korzystać z komunikacji miejskiej ZTM / Дізнайтесь, як користуватися громадським транспортом ZTM · ZTM (metropoliaztm.pl)

 

Громадяни України, як і всі жителі Бєруня, можуть безкоштовно подорожувати на комунальними лініями, що проходять в адміністративних межах ґміни Бєрунь:

 • Linia A: Bijasowice - Szkoła Podstawowa nr 3 - Ściernie
 • Linia A-1: Czarnuchowice - Szkoła Podstawowa nr 3
 • Linia B: Jajosty - Plac Autobusowy - Domy Polne
 • Linia D: Ściernie - Plac Autobusowy - Wylotowa
 

Pomoc w regionie

Pomoc dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną na szczeblu państwowym koordynują urzędy wojewódzkie. Ukraińcy przybywający na teren województwa śląskiego mogą korzystać z pomocy Punktu Recepcyjnego w Katowicach. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

 

Punkt Recepcyjny w Katowicach
Punkt pomocy dla uchodźców: Miejskie Centrum Kultury w Katowicach
, plac Sejmu Śląskiego 2

Infolinia centrum recepcyjnego: 47 721 75 75
Informacje dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemcy mogą również uzyskać mailowo, pisząc na adres: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl.

 

Podstawowe informacje dla osób ewakuowanych z Ukrainy znajdują się na rządowej stronie gov.pl

Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uciekających? https://pomagamukrainie.gov.pl/

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

 

Допомога в регіоні

 Допомога громадянам України, які втікають від війни, на державному рівні узгоджується обласними управліннями (ужендами воєвудскімі).  Українці, які приїжджають до Сілезької області ( Шльонське воєвудство), можуть скористатися допомогою Приймального пункту в місті Катовіце.  До пункту прийому можуть звернутися всі особи, які втікають з України від збройного конфлікту, які не мають місця перебування (проживання) у Польщі.  Там вони отримають інформацію щодо перебування в Польщі, їжу, першу медичну допомогу, місце відпочинку та нададуть тимчасове житло.  Кожен має доступ до безкоштовної медичної допомоги та польської служби здоров’я.

 

Пунткт прийому в м. Катовіце
plac Sejmu Śląskiego 2
Гаряча лінія приймального пункту: 47 721 75 75


Гаряча лінія Сілезького обласного управління (Шльонськєґо уженду воєвудскєґо)

+48 32 606 32 32 - це номер, за яким громадяни України можуть отримати інформацію про легалізацію перебування.

 


Інформацію щодо легальногого перебування іноземців також можна отримати за допомогою електронниї пошти, написавши на цю адресу cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl.

Основну інформацію для біженців можна знайти на веб-сайті gov.pl.

Шукаєш порятунку від війни? Хочеш допомогти біженцямhttps://pomagamukrainie.gov.pl/

Інформація для іноземців на веб-сайті ua.gov.pl

 

Ważne informacje na temat pobytu w Polsce

Osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności, nie muszą też obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższym czasie nie trzeba składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aby usprawnić załatwianie na terenie Polski podstawowych spraw - jak założenie konta bankowego, podpisanie umowy z operatorem sieci komórkowej czy korzystanie z opieki zdrowotnej - obywatelowi Ukrainy potrzebny jest numer PESEL. Aby uzyskać numer PESEL należy zgłosić sie do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bieruniu. 

UWAGA! W związku z wejściem w życie nowych przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską 24 lutego lub później) informujemy, że Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bieruniu rozpocznie nadawanie numerów PESEL od środy, 16 marca 2022 r. 
Jest to związane z wejściem w życie nowych procedur, które określa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. 

Jednocześnie informujemy, że aby uzyskać numer PESEL, trzeba posiadać: 

 • wypełniony wniosek (do pobrania tutaj: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html )
 • zdjęcie (obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską 24 lutego lub później, mogą wykonać zdjęcie bezpłatnie w zakładzie fotograficznym przy ul. Krakowskiej 18 lub przy ul. Piastowskiej 1. Na odbiór zdjęcia czeka się maksymalnie 1 dzień).
 • paszport lub inny dokument tożsamości 
 • przy składaniu wniosku o numer PESEL są pobierane odciski palców (jest to standardowa procedura także przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce) 
 • dzieci w wieku od lat 12 wzwyż muszą być osobiście obecne przy składaniu wniosku o numer PESEL (dla młodszych dzieci wniosek może złożyć sam opiekun, obecność dziecka nie jest wymagana).

Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14 
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 32 708 09 55


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 17: 00
wtorek-czwartek: 7:30 - 15:30 
piątek: 7:30 - 14:00

Aby usprawnić obsługę, Wydział Spraw Obywatelskich wprowadził numerowy system kolejkowy. Osoba zgłaszająca się w sprawie nadania PESEL musi najpierw pobrać numerek z pokoju nr 6 na parterze Urzędu Miejskiego. 

 
Важлива інформація, щодо перебування в Польщі

Особам, які втікають з України від конфліктів збройних, не потрібно реєструватися в пунктах прийому біженців або турбуватися про формальності, а також не турбуватися про легальність свого перебування. Найближчим часом вам не потрібно складати документів в управліннях у справах іноземців, обласних управліннях (ужендах воєвудскіх), чи прикордонних постах. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні боятися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

Щоб полегшити вирішення основних питань на території Польщі - таких як відкриття банківського рахунку, підписання договору з мобільним оператором чи користування медичними послугами - громадянину України потрібно мати польський ідентифікаційний код (нумер песел). Щоб оримати PESEL, потрібно звернутися до адміністрації міста Бєрунь ( Ужонд мєйскі), відділ прийому громадян (Видзял справ обивателскіх) за адресою Bieruń, ul. Rynek14. tel. 32 708 09 55, електронна адреса - so@um.bierun.pl

УВАГА! У зв’язку з набуттям чинності нових правил щодо надання номера PESEL громадянам України (які перетнули українсько-польський кордон 24 лютого або пізніше), повідомляємо, що Видзял справ обивателскіх міста Бєрунь розпочинає видачу номерів PESEL із середи, 16 березня 2022 року. Це пов’язано із запровадженням нових процедур, визначених у Хартії допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом. 


Водночас повідомляємо, що для отримання номера PESEL необхідно мати:

 • заповнена заявка (завантажити тут: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html)
 • фото (громадяни України, які перетнули українсько-польський кордон 24 лютого або пізніше, можуть безкоштовно сфотографуватися у фотосалоні на вул. Krakowska, 18 або Piastowska, 1. На фото чекаємо максимум 1 день).
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу
 • відбитки пальців знімаються при подачі заявки на номер PESEL (це також стандартна процедура видачі ID-картки в Польщі)
 • діти віком від 12 років повинні бути присутніми особисто при оформленні номера PESEL (для дітей молодшого віку заяву може подати сам опікун, присутність дитини не обов’язкова).

Urząd Miejski w Bieruniu
Rynek 14
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 32 708 09 55        
so@um.bierun.pl
Робочий час:
Понеділок: 7:30 - 17:00
Вівторок-четвер: 7:30 - 15:30
П'ятниця: 7:30 - 14:00

 

З метою покращення обслуговування в Департаменті з питань цивільних справ запроваджено систему номерної черги. Особа, яка претендує на номер PESEL, повинна спочатку забрати номер з кімнати 6 на першому поверсі Ратуші.


Do czego uprawnia numer PESEL?

PESEL ułatwia wiele spraw, m.in. założenie rachunku bankowego czy podpisanie umowy z operatorem sieci komórkowej. Ponadto osoby, które przyjechały z Ukrainy do Polski 24 lutego lub później i otrzymały numer PESEL mogą skorzystać ze świadczeń:

 • jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę
 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia z pomocy społecznej
 • pomoc żywnościowa
 • pomoc psychologiczna
 • pomoc Świetlic Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym

W sprawie uzyskania powyższych świadczeń można kontaktować się z:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
ul. Jagiełły 1
43-155 Bieruń
tel.: (32) 708-04-70

 • świadczenia wychowawcze (tzw. 500+)
 • świadczenia dobry start (tzw. 300+)
 • rodzinny kapitał opiekuńczy
 • dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka lub w żłobku


W sprawie uzyskania powyższych świadczeń można kontaktować się z:

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
tel.: (22) 560-16-00

На що дає номер PESEL?

PESEL полегшує багато питань, в т.ч. відкриття банківського рахунку або підписання договору з оператором мобільної мережі. Крім того, особи, які прибули з України до Польщі 24 лютого або пізніше і отримали номер PESEL, можуть скористатися наступними перевагами:

 • одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу
 • сімейні пільги
 • виплати соціальної допомоги
 • продовольча допомога в рамках Фонду європейської допомоги найбільш знедоленим
 • психологічна допомога
 • допомога від центрів денної підтримки з турботливим характером

У разі отримання вищевказаних переваг ви можете зв’язатися:
Міський центр соціальної допомоги
вул. Ягайло 1
43-155 Бєрунь
телефон: (32) 708-04-70

 • дитячі виплати (так звані 500+)
 • хороші стартові переваги (так звані 300+)
 • сімейний капітал турботи
 • співфінансування зниження плати за перебування дитини або в яслах

Для отримання вищевказаних переваг ви можете зв’язатися:
Соціальна безпека
телефон: (22) 560-16-00


Film instruktażowy przygotowany przez Kancelarię Premiera

Świadczenie pieniężne dla osób, które przyjęły obywateli Ukrainy pod swój dach

Wszystkie osoby, które wsparły uchodźców z Ukrainy zapewniając im bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie, mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Aby uzyskać to świadczenie konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim:

Urząd Miejski w Bieruniu 
Rynek 14
43-150 Bieruń 
Wnioski przyjmuje Kancelaria (parter)
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00 


Wniosek w formie papierowej jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. Można go też pobrać jako pdf ze strony www.bierun.pl


Praca

Sejm RP przyjął ustawę, na podstawie której obywatele Ukrainy, którzy wjechali z Ukrainy do Polski 24 lutego i później, mogą legalnie pracować w Polsce i mają nieograniczony dostęp do rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach zachęca pracodawców deklarujących gotowość zatrudnienia obywateli Ukrainy do składania ofert pracy dedykowanych obywatelom tego kraju (w szczególności kobietom). Informacja: pok. 301, tel. 781 58 67, e-mail: oferty@pup.tychy.pl.    

 

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach działa Punkt Informacyjny dla obywateli Ukrainy, w którym można otrzymać kompleksową informację na temat możliwości zatrudnienia. 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30.

Z punktem można kontaktować się telefonicznie: 32 757 33 91, 33 81 24 500, 32 438 16 91, 34 363 38 61 wew. 284 oraz za pomocą e-mail: 

 

Pomoc w poszukiwaniu pracy dla obywateli Ukrainy: 

Informator Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rynek-pracy---pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Zielona linia - tel.: 19524

Baza ofert pracy: 
https://oferty.praca.gov.pl/portal
https://www.pracuj.pl/praca?ua

 

Робота

Сейм Республіки Польща ухвалив закон, на підставі якого українські громадяни, які прибули до Польщі з України 24 лютого і пізніше, можуть легально працювати в Польщі та мати необмежений доступ до ринку праці.

Районна біржа праці в м.Тихи (Urząd Pracy w Tychach) заохочує роботодавців, які заявляють про готовність працевлаштувати громадян України, подавати вакансії роботи для громадян цієї країни (переважно для жінок). Інформація: кабінет 301, тел. 781 58 67, e-mail: .

В обласній біржі праці в м. Катовіце працює інформаційний пункт для громадян України, в якому можна отримати повну інформацію щодо можливості працевлаштування.

 

Пункт працює з понеділка по п'ятницю в годинах 8:30-16:30.

Зв’язатися з пунктом можна за телефонами: 32 757 33 91, 33 81 24 500, 32 438 16 91, 34 363 38 61 внутрішній 284 та електронною поштою: ukraina@wup-katowice.pl

 

Допомога в пошуках праці для громадян України:

Посібник Міністерства сім’ї та соціальної політики:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rynek-pracy---pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Зелена лінія - тел. 19524

База пропозицій вакансій праці:
https://oferty.praca.gov.pl
https://www.pracuj.pl/praca?ua


Oświata

Każdy przybywający do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 7-18 lat jest zobowiązany do zapisania dziecka do szkoły odpowiedniego typu. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.

Obywatele Ukrainy pragnący zapisać dziecko do szkoły w Bieruniu proszeni są o kontakt z Wydziałem Nadzoru i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu: tel:. 32 708 09 40, 32 708 09 41, e-mail:

Освіта

Кожен іноземець, який приїжджає до Польщі з дитиною в віці 7-18 років, зобов’язаний записати дитину до школи відповідного типу. Навчання в державних школах є безкоштовним. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для вступу до школи.

 

Громадяни України, які бажають записати дитину до школи в Бєруню, просимо звертатися до Відділу Нагляду та Соціальних Питань Міської Адміністрації міста Бєрунь (Видзялу надзору і справ спулечних уженду мєйскєґо): тел. 32 708 09 40, 32 708 09 41, електронна пошта:

Opieka zdrowotna

Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej.

Podmioty lecznicze na terenie Bierunia:

 • NOZ Familia Med, ul. Chemików 37, tel.: 32 216 16 18
 • NZOZ Medicor, ul. Chemików 37, tel.: 32 216 16 23
 • NZOZ Medyk, ul. Wawelska 35, tel.: 32 216 22 05
 • NZOZ  Multimed, ul. Granitowa 22, tel.: 32 216 25 51
 • NOZ Przychodnia Lecznictwa Ambulatoryjnego "ESCULAP", ul. Warszawska 177, tel.: 32 326 94 98

W nagłych przypadkach pomocy udziela Szpital Megrez w Tychach: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o.,
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
tel.: 32 32 55 171, 32 32 55 280
www.szpitalmegrez.pl

 

Охорона здоров'я

Всі особи, котрі втікли від війни з тереторії України, і мають посвідчення видане Прикордонниками Польщі, або мають штамп Прикордонної Служби Польщі, з датою від 24.02.2022  у документі, на підставі якого перетинався кордон, надання медичної допомоги є безкоштовне.

Медичні установи в Бєруню:

 • NOZ Familia Med     
  ul. Chemików 37       
  tel.: 32 216 16 18

 • NZOZ Medicor
  ul. Chemików 37
  tel.: 32 216 16 23

 • NZOZ Medyk
  Wawelska 35
  tel.: 32 216 22 05

 • NZOZ  Multimed
  Granitowa 22
  tel.: 32 216 25 51

 • NOZ Przychodnia Lecznictwa Ambulatoryjnego "ESCULAP"
  Warszawska 177
  tel.: 32 326 94 98

У невідкладних випадках допомогу надає лікарня Мегрез м.Тихи:

Обласна спеціалізована лікарня Megrez Sp. z o.o.,
вул. Edukacji 102
43-100 Tychy
тел.: 32 32 55 171, 32 32 55 280
www.szpitalmegrez.pl

 

Pomoc prawna

Obywatele Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy prawnej. W całej Polsce jest ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeśli cudzoziemiec nie zna języka polskiego, może przyjść do punktu z tłumaczem albo wybrać punkt specjalistyczny, w którym pomoc udzielana jest po ukraińsku, rosyjsku lub angielsku.

Lista punktów oraz bieżące informacje Ministerstwa Sprawiedliwości są dostępne na stronie np.ms.gov.pl

Pomocy prawnej udzielają także stowarzyszenia adwokackie, w tym Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach:

 • Karolina Kubista (tel.508 155 717, e-mail: kkubista@jkp.legal) - Ośrodek Pomocy Prawnej Cudzoziemcom przy ORA Katowice
 • Oleg Marcinowski, tel. 504 025 962

 

Юридична допомога

Люди, які залишили Україну, рятуючись від війни, можуть отримати безкоштовну правову допомогу.

По всій Польщі існує понад 1500 пунктів безкоштовної правової допомоги. Якщо іноземець не знає польської мови, він може приїхати до пункту з перекладачем або вибрати спеціалізований пункт, де надають допомогу українською, російською чи англійською мовами.

Перелік пунктів та поточна інформація про діяльність міністерства доступні на веб-сайті, наприклад, ms.gov.pl

Юридичну допомогу біженцям також надають асоціації адвокатів, у тому числі Округова Адвокатська Рада (Okręgowa Rada Adwokacka) в м.Катовіце:

 • координатор: Кароліна Кубіста (тел. 508 155 717, e-mail: kkubista@jkp.legal) - Центр правової допомоги для іноземців ORA Katowice
 • Олег Марциновський, тел.504 025 962

 

 Bezpłatne startery telefonii komórkowej 

Dla wielu osób, które przekroczyły granicę ukraińsko-polską uciekając przed działaniami zbrojnymi, bardzo ważną sprawą jest komunikacja. Aby ułatwić im kontaktowanie się z bliskimi i załatwianie najważniejszych spraw, od początku konfliktu w Ukrainie z pomocą przychodzą operatorzy sieci komórkowych działający w Polsce. Bezpłatne pakiety startowe można otrzymać w miejscach i terminach wyznaczonych przez operatorów (informacje można znaleźć na ich stronach internetowych). 

Aby ułatwić dostępność do bezpłatnych starterów, operator sieci komórkowej Orange nawiązał współpracę z Pocztą Polską, dzięki czemu pakiety są dostępne w urzędach pocztowych i filiach w całej Polsce.

Placówki pocztowe w Bieruniu:

 • ul Jana Trochy 19
 • ul. Turystyczna 1
 • ul. Węglowa 47
 • ul. Wawelska 33

Безкоштовні стартери для мобільних телефонів

Для багатьох людей, які перетнули українсько-польський кордон, рятуючись від військових дій, спілкування є дуже важливим питанням. Для того, щоб їм було легше зв’язатися з рідними та вирішити найважливіші справи, від початку конфлікту в Україні на допомогу прийшли оператори мобільних мереж, які працюють у Польщі. Безкоштовні стартові набори можна отримати в місцях і в дати, визначені операторами (інформацію можна знайти на їх веб-сайтах).

Щоб полегшити доступність безкоштовних стартарів, оператор мобільної мережі Orange налагодив співпрацю з Poczta Polska, завдяки якій пакунки доступні в поштових відділеннях та відділеннях по всій Польщі.

Поштові відділення в Беруні:

 • ul Jana Trochy 19
 • ul. Turystyczna 1
 • ul. Węglowa 47
 • ul. Wawelska 33

 

 

 

do góry