Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

Kontakt

Urząd Miejski w Bieruniu
Adres: ul. Rynek 14, Bieruń 43-150
Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie
Nr telefonu: +48 32 324 24 00; +48 32 324 24 12; fax: +48 32 216 47 77
E-mail:  
Nr konta: 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563
DzieńGodziny pracy
Urzędu Miejskiego
Godziny otwarcia
kasy urzędowej
Poniedziałek 7:30 - 17:00 7:30 - 16:00
Wtorek 7:30 - 15:30 7:30 - 14:30
Środa 7:30 - 15:30 7:30 - 14:30
Czwartek 7:30 - 15:30 7:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 14:00 7:30 - 13:00


Książka teleadresowa

KONTROLA WEWNĘTRZNA
Alina Pluta
Główny Specjalista ds. Kontroli
telefon: 32 324 24 07 pokój nr:
13a
lokalizacja
KIEROWNICTWO URZĘDU
Krystian Grzesica
Burmistrz Miasta
telefon: 32 324 24 12 pokój nr:
10a
lokalizacja
Sebastian Macioł
Zastępca Burmistrza Miasta
telefon: 32 324 24 12 pokój nr:
11a
lokalizacja
Krystyna Trzońska
Sekretarz
telefon: 32 324 24 14 pokój nr:
12a
lokalizacja
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Krystyna Targiel
Naczelnik
telefon: 32 324 24 02 pokój nr:
7a
lokalizacja
Urszula Graca
Główny Specjalista
telefon: 32 324 24 13 pokój nr:
5b
lokalizacja
Barbara Kłosowska
Główny Specjalista
telefon: 32 324 24 40 pokój nr:

Barbara Byzdra
Inspektor ds. kadr
telefon: 32 324 24 00 pokój nr:
14 A
Mirosław Kuznowicz
Inspektor
pokój nr:

Anna Wojtyczka
Inspektor
telefon: 32 324 24 00 wewn. 441 pokój nr:
5b
lokalizacja
Renata Stolecka
Podinspektor
telefon: 32 324 24 00 pokój nr:

Sontag Aneta
Młodszy Referent
pokój nr:

Weronika Rutkowska
Młodszy Referent
telefon: 32 324 24 00 pokój nr:

Jan Berger
Konserwator
telefon: 32 324 24 00 wewn. 442 pokój nr:

Barbara Monsior
Sprzątaczka
pokój nr:

Lidia Pilarczyk
Sprzątaczka
pokój nr:

Danuta Łasoń
Sprzątaczka
pokój nr:

Regina Latusek
Sprzątaczka
pokój nr:

Rafał Pluta
Dozorca
telefon: 32 324 24 23 pokój nr:
5b
lokalizacja
Biuro Burmistrza
Ewa Otremba
Inspektor
telefon: 32 324 24 12 pokój nr:
9a
lokalizacja
Biuro Rady Miejskiej
Magdalena Kuźbińska
Inspektor
telefon: 32 324 24 19 pokój nr:
13b
lokalizacja
Janina Berger
Inspektor
telefon: 32 324 24 19 pokój nr:
13 b
WYDZIAŁ FINANSOWY
Dorota Przybyła
Skarbnik Miasta
telefon: 32 324 24 17 pokój nr:
12b
lokalizacja
Sylwia Krenzel
Naczelnik
telefon: 32 324 24 21 pokój nr:
11b
lokalizacja
Anna Wróbel
Zastępca Naczelnika
telefon: 32 324 24 00 wewn. 452 pokój nr:
10b
lokalizacja
Elżbieta Hachuła
Inspektor
telefon: 32 324 24 32 pokój nr:
10b
lokalizacja
Elżbieta Jamróz
Inspektor Wydziału Finansowego
telefon: 32 324 24 20 pokój nr:
10b
lokalizacja
Edyta Pustelnik
Inspektor Wydziału Finansowego
telefon: 32 324 24 00 wewn. 453 pokój nr:
10b
lokalizacja
Stefania Miernik
Inspektor
telefon: 32 324 24 20 pokój nr:
10b
lokalizacja
Referat Podatków
Barbara Jeleń
Kierownik
telefon: 32 324 24 00 wew. 455 pokój nr:
9b
lokalizacja
Joanna Kozub
Inspektor
telefon: 32 324 24 22 pokój nr:
8b
lokalizacja
Anna Bednarczyk
Inspektor
telefon: 32 324 24 22 pokój nr:
8b
lokalizacja
Sylwia Wieszołek-Gawlik
Inspektor
telefon: 32 324 24 16 pokój nr:
8b
lokalizacja
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Adam Kondla
Naczelnik / Pełnomocnik ds. Systemu Zarządznia Jakością ISO
telefon: 32 324 24 57 pokój nr:
32b
lokalizacja
Magdalena Kutynia
Inspektor / Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego
telefon: 32 324 24 18 pokój nr:
28b
lokalizacja
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH / URZĄD STANU CYWILNEGO
Sylwia Orocz
Naczelnik / Zastępca Kierownika USC
telefon: 32 324 24 24 pokój nr:
6a
lokalizacja
Ewa Kolny
Inspektor
telefon: 32 324 24 15 pokój nr:
5a
lokalizacja
Katarzyna Adamczyk
Inspektor
telefon: 32 324 24 15 pokój nr:
5a
lokalizacja
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI
Łukasz Odelga
Naczelnik
telefon: 32 324 24 08 pokój nr:
20a
lokalizacja
Wioletta Długajczyk
Inspektor
telefon: 32 324 24 28 pokój nr:
17a
lokalizacja
Katarzyna Wilk
Inspektor
telefon: 32 324 24 25 pokój nr:
17a
lokalizacja
Jadwiga Nowak
Podinspektor
telefon: 32 324 24 28 pokój nr:
17a
lokalizacja
Arleta Urbańczyk
Inspektor
telefon: 32 324 24 00 wewn. 458 pokój nr:
17a
lokalizacja
Biuro Funduszy Zewnętrznych
Małgorzata Knopik
Kierownik
telefon: 32 324 24 88 pokój nr:
25b
lokalizacja
Żaneta Kotas
Inspektor
telefon: 32 324 24 88 pokój nr:
25b
lokalizacja
Sabina Ryszka-Pluta
Główny Specjalista
telefon: 32 324 24 88 pokój nr:
25b
lokalizacja
Anna Wilk
Inspektor
telefon: 32 324 24 88 pokój nr:
25b
lokalizacja
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Piotr Buchta
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
telefon: 32 324 24 01 pokój nr:
20b
lokalizacja
Elżbieta Myalska
Inspektor ds. Ewidencji Dzialalności Gospodarczej
telefon: 32 324 24 04 pokój nr:
19b
lokalizacja
Agnieszka Szczygieł
Inspektor ds. komunalnych
telefon: 32 324 24 04 pokój nr:
19b
lokalizacja
Jacek Dzióbek
Inspektor ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej
telefon: 32 324 24 00 wewn. 448 pokój nr:
19b
lokalizacja
Tomasz Pawlus
Podinspektor
telefon: 32 324 24 48 pokój nr:
19b
lokalizacja
Magdalena Barańska
Pomoc administracyjna
pokój nr:
19b
lokalizacja
Biuro Drogowe
Alicja Polkowska
Specjalista
telefon: 32 324 24 00 wewn. 451 pokój nr:
26a
lokalizacja
Karolina Rogalska
Podinspektor
telefon: 32 324 24 00 wew. 451 pokój nr:

Maria Watoła
Młodszy Referent - Inkasent
pokój nr:

Biuro Zarządzania Mieniem
Marcin Pater
Kierownik
telefon: 32 324 24 01 pokój nr:
20b
lokalizacja
Bernadeta Losko
Inspektor
telefon: 32 324 24 05 pokój nr:
18b
lokalizacja
Barbara Watoła-Czarnota
Inspektor
telefon: 32 324 24 00 wewn. 477 pokój nr:
18b
lokalizacja
Barbara Bednorz
Inspektor
telefon: 32 324 24 32 pokój nr:
10b
lokalizacja
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
Maciej Karkula
Naczelnik
telefon: 32 324 24 38 pokój nr:
25a
lokalizacja
Andrzej Bialik
Zastępca Naczelnika
telefon: 32 324 24 00 wewn. 449 pokój nr:
25a
lokalizacja
Agata Słapińska
Głółwny Specjalista ds. instalacji sanitarnych
telefon: 32 324 24 37 pokój nr:
23A
Andrzej Łuczkiewicz
Główny Specjalista ds. Elektrycznych
telefon: 32 324 24 50 pokój nr:

Grażyna Kończal
Główny Specjalista ds. Drogowych
telefon: 32 324 24 31 pokój nr:
24a
lokalizacja
Marta Pieja
Inspektor ds. Budowlanych
telefon: 32 324 24 36 pokój nr:
22a
lokalizacja
Aneta Kozik-Tomera
Inspektor
telefon: 32 324 24 36 pokój nr:
22a
lokalizacja
Aneta Gąska
Inspektor
telefon: 32 324 24 00 wewn. 447 pokój nr:
24a
lokalizacja
Ewelina Kaczorowska
Inspektor
telefon: 32 324 24 31 pokój nr:
24a
lokalizacja
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
Grzegorz Plewniok
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
telefon: 32 324 24 26 pokój nr:
7b
lokalizacja
Julia Guściora
Główny Specjalista
telefon: 32 324 24 00 wewn. 456 pokój nr:
7b
lokalizacja
Anna Gawlica
Inspektor
telefon: 32 324 24 03 pokój nr:
7b
lokalizacja
Kornelia Garbacz
Podinspektor
telefon: 32 324 24 00 wewn. 456 pokój nr:
7b
lokalizacja
Barbara Skrobisz
Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami
telefon: 32 324 24 03 pokój nr:
7b
lokalizacja
Magdalena Pala
pomoc administracyjna
telefon: 32 324 24 03 pokój nr:

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Katarzyna Plewniok
Kierownik
telefon: 32 324 24 39 pokój nr:
15a
lokalizacja
Agata Żołneczko
Inspektor
telefon: 32 324 24 00 wewn. 454 pokój nr:
15a
lokalizacja
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Waldemar Prietz
Naczelnik Wydziału, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
telefon: 32 324 24 27 pokój nr:
29b
lokalizacja
Aleksander Derewońko
Inspektor ds. Obronych
telefon: 32 324 24 35 pokój nr:
30b
lokalizacja
INSPEKTOR BHP
Józefa Knapik
Główny Specjalista ds. BHP
pokój nr:
14a
lokalizacja
BIURO PRAWNE
Katarzyna Morawska-Paterek
Radca Prawny
telefon: 32 324 24 00 wewn. 472 pokój nr:
16a
lokalizacja
Rafał Moczkowski
Radca Prawny
telefon: 32 324 24 00 wewn. 472 pokój nr:
16a
lokalizacja
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Justyna Majer

telefon: 32 324 24 07 pokój nr:
13a
lokalizacja
STRAŻ MIEJSKA
Jan Słoninka
Komendant Straży Miejskiej
telefon: (32) 216 37 26, 216 37 27 pokój nr:

Artur Słomnicki
Starszy Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Wiesław Malczewski
Starszy Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Andrzej Gąska
Pracownik monitoringu
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Jacek Litawski
Starszy Inspektor
telefon: (32) 216 37 26, 216 37 27 pokój nr:

Ireneusz Kotela
Starszy Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Zbigniew Król
Specjalista
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Jacek Dutka
Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Krzysztof Kuczowicz
Starszy Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Krzysztof Ryszka
Starszy Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Marek Maludy
Pracownik momitoringu
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Piotr Kuczek
Starszy Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Magdalena Piwowarczyk
Pracownik monitoringu
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Robert Miś
Starszy Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Joanna Bogusz
Pracownik monitoringu
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Michał Rogalski
Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Grzegorz Cembala
Starszy Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Ewa Pietraszczyk
Inspektor
telefon: 32 216 37 26 pokój nr:

Agnieszka Nowak
Podinspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Waldemar Krakus
Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Agnieszka Figiel
Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Joanna Dudziak
Podinspektor
telefon: 32 216 37 26 pokój nr:

Błażej Tomera
Inspektor
telefon: 32 216 37 27 pokój nr:

Bożena Dudek
Strażnik
pokój nr:

Biuro Informatyki
Adam Bielas
Kierownik biura
telefon: 32 324 24 30 pokój nr:
24B
Dawid Bednarczyk
Starszy Informatyk
telefon: 32 324 24 83 pokój nr:
24B
Grzegorz Bienioszek
Informatyk/Administrator Systemów Informatycznych
telefon: 32 324 24 43 pokój nr:
24B
Biuro Windykacji
Magdalena Żołna
Inspektor
telefon: 32 324 24 09 pokój nr:
22b
lokalizacja
Bernadeta Kawa
Inspektor
telefon: 32 324 24 05 pokój nr:
18b
lokalizacja
Małgorzata Niesyto
Inspektor
telefon: 32 324 24 09 pokój nr:
22b
lokalizacja
Barbara Ilasz
Inspektor
telefon: 32 324 24 00 wew. 476 pokój nr:
22b
lokalizacja
Inspektor ochrony danych
Piotr Swoboda
Inspektor ochrony danych
telefon: 32 324 24 00 pokój nr:
22b
lokalizacja
INSPEKTOR DS. SPOŁECZNYCH
Anna Mokry
Inspektor
telefon: 32 324 24 10 pokój nr:
8b
lokalizacja
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Przemysław Major 2016-05-25 11:13 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie