Mieszkańcy Gminy Bieruń

Stypendia sportowe

STYPENDIA SPORTOWE

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie sportowców, będących mieszkańcami miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025
z późn. zm.) lub sportowców zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających swoją siedzibę na terenie gminy Bieruń.

W celu uzyskania stypendium wymagane jest posiadanie klasy sportowej.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego
w Bieruniu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium określa Uchwała Nr IV/4/2014 Rady Miejskiej
w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe zmieniona Uchwałą Nr XI/5/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

 

 

UCHWAŁA: https://bip.bierun.pl/prawo/marzec_2014/st:1/idn:5531.html

ZMIANA DO UCHWAŁY: https://bip.bierun.pl/prawo/2017_uchw_pazdziernik/st:1/idn:8979.html

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf WNIOSEK- stypendium sportowe 179.4KB Plik: WNIOSEK- stypendium sportowe
pdf KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Stypendia sportowe 317.37KB Plik: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Stypendia sportowe
do góry