Stypendia sportowe

STYPENDIA SPORTOWE

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie sportowców, będących mieszkańcami miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

W celu uzyskania stypendium wymagane jest posiadanie klasy sportowej.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego
w Bieruniu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium określa Uchwała Nr IV/4/2014 Rady Miejskiej
w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe z późniejszymi zmianami (do pobrania poniżej).

 

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf WNIOSEK- stypendium sportowe 179.4KB Plik: WNIOSEK- stypendium sportowe
pdf KLAUZULA INFORMACYJNA RODO stypendia sportowe 315.45KB Plik: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO stypendia sportowe
pdf Uchwała stypendia sportowe 316.54KB Plik: Uchwała stypendia sportowe
pdf Zmiana uchwały stypendia sportowe 1 96.17KB Plik: Zmiana uchwały stypendia sportowe 1
pdf Zmiana uchwały stypendia sportowe 2 105.78KB Plik: Zmiana uchwały stypendia sportowe 2
pdf Zmiana uchwały stypendia sportowe 3 117.17KB Plik: Zmiana uchwały stypendia sportowe 3
do góry