Strona główna/Miasto/Organizacje pozarządowe/Małe granty/Wizyta 20 mieszkańców Meung sur Loire w Bieruniu

Miasto z lotu ptaka

Wizyta 20 mieszkańców Meung sur Loire w Bieruniu

W dniu 28 maja 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Bieruniu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Współpracy Zagranicznej WSPÓLNA EUROPA.

Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant” i dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego pn.: „Wizyta 20 mieszkańców Meung sur Loire w Bieruniu”.

W ramach realizacji tego zadania mieszkańcy naszego miasta partnerskiego przebywając w Bieruniu będą mogli poznać polską kulturę i tradycje. Zadanie obejmuje zorganizowanie wydarzeń - spotkań, wycieczek na terenie Bierunia, jak również zwiedzanie pobliskich miejscowości i atrakcji. Przewidziano m.in. wizytę w Krakowie, Kopalni Soli w Wieliczce oraz wstęp do Muzeum Narodowego.

Stowarzyszenie zwróciło się o dofinansowanie zadania na kwotę 10 000 zł. Wnioskowana kwota dotacji dotyczy pokrycia kosztów transportu, organizację spotkań integracyjnych, wstępu do Kopalni Soli w Wieliczce, wstępu na koncert muzyki klasycznej, częściowe koszty wyżywienia. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane z innych źródeł.

 

Treść oferty do pobrania poniżej.

do góry