Strona główna/Miasto/Organizacje pozarządowe/Małe granty/„Metropolitarne Święto Rodziny - piknik rodzinny”

Miasto z lotu ptaka

„Metropolitarne Święto Rodziny - piknik rodzinny”

W dniu 7 maja 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Bieruniu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Parafię pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym.

Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant” i dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego pn.: „Metropolitarne Święto Rodziny - piknik rodzinny”.

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się organizację pikniku pn. „ŚWIĘTO RODZINY”, podczas którego odbędą się m. in. koncerty muzyczne, konkursy i zawody sportowe, jak również prezentacja ciekawych form wspólnego spędzania czasu (warsztaty tematyczne). Zaplanowane punkty programu zostaną tak zaplanowane, by całe rodziny mogły w nich uczestniczyć aktywnie.

Parafia zwróciła się o dofinansowanie zadania na kwotę 5 000 zł. Wnioskowana kwota dotacji dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzenia dla artystów, którzy wystąpią podczas planowanego pikniku. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane z innych źródeł.

Zadanie realizowane będzie w terminie 01.06.2019 r. - 03.06.2019, piknik odbędzie się na terenie gminy Bieruń w sąsiedztwie Starostwa Powiatowego przy ul. św. Kingi.

Zasadniczym celem zadania jest promocja rodziny i wartości z nią związanych oraz integracja bieruńskich rodzin, wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne zabawy i spędzanie czasu, rozbudzanie aktywności dorosłych i dzieci, budowanie poczucia przynależności do grupy.

 

Treść oferty do pobrania poniżej.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz

 

do góry