Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

NOWA SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Data dodania: 2018-08-24

Miasto Bieruń przymierza się do realizacji kolejnej dużej inwestycji. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace zmierzające do wybudowania nowoczesnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1.

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać i uzasadniać potrzeby realizacji tej inwestycji. Obecna sala gimnastyczna, wybudowana w latach 60-tych ubiegłego wieku nie posiada sanitariatów, a szatnie mieszczą się w piwnicach. Niewiele lepsza jest część przeznaczona do ćwiczeń – warunki do prowadzenia tak istotnych w dzisiejszych czasach zajęć z wychowania fizycznego są nieprzystające do żadnych standardów. Ta budowa to też odpowiedź na wieloletnie postulaty środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły.

Planowana inwestycja zakłada wyburzenie istniejącego budynku sali gimnastycznej i budowę nowego skrzydła zawierającego nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym (szatniami, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczeniami dla nauczycieli, magazynem sprzętu sportowego), a także hol wejściowy, pomieszczenia techniczne i pomocnicze oraz komunikację i szyb windowy.

Ponadto w nowym budynku powstanie również pomieszczenie biblioteczne oraz sala do gimnastyki korekcyjnej wraz z zapleczem.

Dodatkowo od strony północno-wschodniej szkoła rozbudowana zostanie o nową zewnętrzną klatkę schodową wraz z windą wraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Szkoła zatem, jak i nowobudowana sala gimnastyczna, zyskają pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych.  


Miasto Bieruń ubiega się o dofinansowanie tego zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niezależnie jednak od tego, czy dofinansowanie uda się pozyskać, inwestycja zostanie zrealizowana. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace wyburzeniowe.

Wartość całego zadania to ponad 10 milionów złotych, a zakończenie realizacji, przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych, to pierwsza połowa 2020 roku.

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-08-24 13:30:59 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie