Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

POWSTANĄ DWA ODCINKI DROGI BOCZNEJ BARAŃCOWEJ

Data dodania: 2018-06-11

Gmina Bieruń przymierza się do budowy drogi bocznej Barańcowej. Inwestycja ta realizowana będzie etapowo. 

Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację zadania pn.

Budowa bocznej ul. Barańcowej.

Ogłoszenie – kliknij tutaj

Zainteresowanych wykonawców zapraszamy do składania ofert.


Na mapce zaznaczona jest lokalizacja planowanej inwestycji

 

W pierwszej kolejności przebudowane zostaną dwa odcinki linii elektroenergetycznej średniego napięcia oraz odcinek linii elektroenergetycznej  niskiego napięcia - kolidujące z inwestycją.

Wykonane zostaną również roboty związane z budową oświetlenia ulicznego w zakresie ułożenia rury ochronnej, kabla zasilającego oraz zabudową fundamentów.

 

Wykonane zostaną dwa odcinki drogi bocznej Barańcowej!

 

Następnie wykonane zostaną prace budowlane polegające na:

- budowie odcinka drogi ul. Stanisława Ligonia, o długości 311 m (od ul. Barańcowej), w zakresie wykonania podbudowy

- budowie odcinka drogi ul. Józefa Lompy, o długości 82 m (od ul. Barańcowej), w zakresie wykonania podbudowy

oraz

-budowie kanalizacji deszczowej w ul. Stanisława Ligonia, o długości 221,40 m oraz w ul. Józefa Lompy, o długości 82,0 m.


Na zaznaczonym poniżej obszarze powstaną dwa odcinki drogi

 

Docelowo poszerzona zostanie istniejąca jezdnia (do szer. 5,0 m), a po obu stronach jezdni wykonane zostaną pobocza tłuczniowe o zmiennych szerokościach (od 0,75 m do 1,0 m).

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-06-11 12:05:52 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie