Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

TRZY DNI DO KOŃCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO BO 2019

Data dodania: 2018-06-05

Zostały ostatnie trzy dni na złożenie swojej propozycji projektu do nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Bierunia!

Termin upływa w piątek, 8 czerwca o godzinie 24.00.

 

Zachęcamy do złożenia wniosku za pomoca formularza online

KLIKNIJ TUTAJ.
Jak wypełnić wniosek?

Wystarczy wypełnić formularz online dostępny na stronie internetowej: www.bierun.budzet-obywatelski.org.

Gorąco zachęcamy, aby w pierwszej kolejności korzystać z możliwości zgłaszania propozycji projektów przez formularz online, Natomiast jeśli nie ma się takiej możliwości, to jego wersję papierową można również otrzymać w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego lub w punktach konsultacyjnych

Wypełnione formularze papierowe wraz z załącznikami należy:

  • złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń lub w Punkcie Konsultacyjnym wyznaczonym dla danego okręgu konsultacyjnego,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 z adnotacją na kopercie: „Budżet Obywatelski 2019”.
  • przesłać scany za pomocą poczty e-mail na adres urzad@um.bierun.pl , lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, pod warunkiem, że formularz wraz z załącznikami będą stanowiły skan oryginałów dokumentów.

W formularzu opisujemy szczegółowo swój projekt, wyjaśniamy skąd płynie potrzeba jego realizacji, wskazujemy precyzyjną lokalizację oraz przedstawiamy orientacyjny kosztorys. Do zgłoszenia należy także dołączyć podpisy co najmniej 15 mieszkańców Bierunia popierających dany pomysł, którzy ukończyli 16 lat oraz stosowne oświadczenia określone w formularzu.

 

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje na temat procedury związanej z Budżetem Obywatelskim można znaleźć w Zarządzeniu Nr B.0050.97.2018 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bierunia na temat Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Dodatkowo wszystkich informacji i odpowiedzi na ewentualne pytania udziela Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, tel. 32 324 24 18, 32 324 24 10.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-06-05 09:10:37 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie