Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE WNIOSKU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

Data dodania: 2018-06-04

Przypominamy, że zostało już tylko kilka dni na złożenie swojej propozycji projektu do nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Bierunia. Termin składania wniosków mija w piątek, 8 czerwca 2018 roku.

 

Zachęcamy do złożenia wniosku przy pomocy formularza online

KLIKNIJ TUTAJHARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019:

Lp.

Działanie

Termin

1.

Konsultacje pomysłów i zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego 2019

od 16 maja do 8 czerwca 2018 r.

2.

Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

od 11 czerwca do 31 lipca 2018 r.

3.

Prezentacja zgłoszonych projektów na spotkania
z mieszkańcami w okręgach konsultacyjnych

od 1 do 31 sierpnia 2018 r.

4.

Głosowanie mieszkańców na projekty

od 3 do 17 września 2018 r.

5.

Ogłoszenie wyników głosowania

do 30 września 2018 r.

 


Jakie projekty można zgłaszać i kto może być ich autorem?

Swój projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bierunia, który ukończył 16 lat. Zgłoszone projekty muszą dotyczyć danego okręgu konsultacyjnego (projekty okręgowe) lub całego miasta (projekty ogólnomiejskie). W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane zadania o charakterze lokalnym, należące do zadań własnych gminy i możliwe do realizacji w ciągu 2019 roku.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:

a) zakładające sporządzenie wyłącznie projektu, koncepcji bądź planu przedsięwzięcia,

b) niezgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami,

c) niespełniające kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców,

d) służące tylko określonej grupie mieszkańców lub określonemu podmiotowi.

 

 

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego znaleźć można na specjalnie dedykowanej stronie internetowej - KLIKNIJ TUTAJ.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-06-04 13:47:05 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie