Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

DRUGI ETAP BUDOWY ULICY STREFOWEJ

Data dodania: 2018-05-10

Gmina Bieruń przymierza się do budowy drugiego odcinka ulicy Strefowej oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania kolejnych obszarów inwestycyjnych, znajdujących się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Trwa procedura przetargowa na realizację zadania pn.

Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych”.

Ogłoszenie – kliknij tutaj.

 

Inwestycja polega na budowie drogi (jezdni oraz chodnika) wraz z odwodnieniem i nowoczesnym oświetleniem w technologii LED. Zadanie to stanowić będzie kontynuację budowy pierwszego etapu ulicy Strefowej - inwestycji zrealizowanej w 2016 roku, dzięki której w strefie ekonomicznej lokuje się obecnie zakład produkcyjny LEAR (Czytaj więcej - tutaj oraz tutaj)


Zdjęcie z uroczystego otwarcia ulicy Strefowej w 2016 roku.

Planowana inwestycja będzie kontynuacją tamtego zadania.


 

Warto podkreślić, że realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. (Czytaj więcej - kliknij).

Przypomnijmy, że na mocy decyzji podjętej przez Zgromadzenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, miasto Bieruń otrzyma 2 miliony złotych w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Dotacja ta zostanie przeznaczona na dwa duże zadania - po 1 milionie złotych na każde. (Czytaj więcej - kliknij)

Pierwszym z zadań jest budowa ulicy Strefowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Szacowana wartość tej inwestycji to 1 700.000,00 zł, z czego 1 000.000,00 zł pochodzić będzie z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Natomiast w ramach drugiego zadania wybudowane zostaną dwa nowoczesne parkingi – na ulicach Granitowa i Licealna, na których docelowo zaimplementowany zostanie system „Roweru metropolitalnego”. (Czytaj więcej - kliknij)

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-05-10 12:19:55 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie