Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

INFORMACJA O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

Data dodania: 2018-05-09

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 10 maja 2018 r. o godzinie 15.00 w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu

VI SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z proponowanym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Rozpatrzenie projektów uchwał:

-     w sprawie upoważnienia burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zagospodarowania terenu „Paciorkowców” w Bieruniu i przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji,

-     w sprawie podziału gminy Bieruń na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Bieruniu.

4.   Zakończenie obrad.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektami uchwał.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-05-09 08:00:41 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie