Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

PROGRAM DOFINANSOWANIA WYMIANY KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA GAZOWE

Data dodania: 2018-04-26

NABÓR DO PROJEKTU PN. „OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ” - WYMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWYCH NA GAZOWE LUB BIOMASOWE (PELLET) NA TERENIE GMINY BIERUŃ W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ŚRODOWISKA


Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego, Gmina Bieruń zamierza ubiegać się  o dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada wymianę nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk na kotły/piece zasilane gazem lub kotły na biomasę (pellet) wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej do współpracy z nowym źródłem ciepła. 

W przypadku uzyskania dofinansowania projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020. Zakłada się wymianę co najmniej 150 źródeł ciepła. Z możliwości udziału w projekcie wykluczone będą budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza oraz działalność agroturystyczna, a także wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe.


Grant będzie miał formę refundacji poniesionych wydatków i wyniesie 80% wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15 000,00 zł. Uczestnicy projektu będą zobowiązani do pokrycia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych.

 

Nabór dokumentacji do projektu będzie trwał od 23 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2018 r.

 

Regulamin uczestnictwa w Projekcie oraz dokumenty potrzebne do wnioskowania o udzi ał w projekcie stanowią załączniki do uchwały nr III/11/2018 z dnia 28 marca 2018 r. (kliknij tutaj) oraz są do pobrania
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu w zakładce Ogłoszenia/ Obwieszczenia (kliknij tutaj).

Wnioskodawcy zobligowani będą do dostarczenia oprócz wniosku o udział w projekcie opracowanego audytu energetycznego wykonanego przez osobę uprawnioną.


UWAGA!!! W przypadku nie uzyskania dofinansowania zewnętrznego przez Gminę Bieruń projekt nie będzie realizowany i tym samym nie będzie możliwości refundacji kosztów wykonania audytu energetycznego poniesionego przez mieszkańca. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie nie będą mogły ubiegać się o refundację kosztów audytu.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny przed przystąpieniem do wypełniania dokumentacji skontaktować się z Biurem Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu (II piętro, pokój nr 25) tel. /32/ 324-24-33 lub Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu (parter, pokój nr 7) naprzeciwko wejścia głównego) tel. /32/ 324-24-26.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-04-26 15:11:27 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie