Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

INFORMACJA O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

Data dodania: 2018-04-10

Informujemy, iż w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 16.00  w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

-        w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bieruń do Rady Nadzorczej Master – Odpady
i Energia Sp. z o.o. w Tychach,

-        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025,

-        w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok,

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,

-        w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła dotacji
na 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

4. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektami uchwał.drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magdalena Kutynia 2018-04-10 14:19:25 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie