Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

ŻEGNAMY NASZĄ KOLEŻANKĘ

Data dodania: 2018-03-10

 
 

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie.

 Nie da się więc człowieka zamknąć w granicach jego narodzin i śmierci;

 jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.

 Antoni Kempiński.


Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Krystyny Janoty, Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

 

Krystyna Janota pracowała w Urzędzie Miejskim w latach 1992-2018. Od roku 2007 pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów. W okresie jej urzędowania oddano do użytku wiele ważnych inwestycji miejskich, m.in.: Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze przy ul. Remizowej, nową remizę OSP w Czarnuchowicach, nową drogę do terenów inwestycyjnych przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej-Podstrefie Tyskiej w Bieruniu oraz zmodernizowany budynek „Triady” przy ul. Jagiełły.

Warto podkreślić, że w trakcie pełnienia przez Panią Janotę funkcji Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów zrealizowano w Bieruniu ważne inwestycje związane z budową i modernizacją placówek oświatowych. Do najważniejszych z nich zaliczyć trzeba: termomodernizację Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia przy ul. Warszawskiej, rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 1 przy ul. Chemików, termomodernizację Przedszkola nr 2 przy ul. Warszawskiej, a także budowę nowego Przedszkola nr 3 przy ul. Bocianiej.

Na konto ogromnych sukcesów zawodowych Krystyny Janoty zapisać należy również liczne zadania, które osobiście nadzorowała w latach, w których nie zajmowała jeszcze stanowiska Naczelnika Wydziału. Były to m.in.: budowa Komendy Powiatowej Policji, przebudowa i modernizacja Urzędu Miejskiego oraz oddanie do użytku Centrum Inicjatyw Gospodarczych.

 

 

Pani Krystyna Janota dała się poznać jako osoba niezwykle obowiązkowa i oddana pracy, a przy tym ciepła i koleżeńska.

Oto jak wspominają ją najbliżsi współpracownicy:

Pani Krysia

była naszą wieloletnią, nie tylko szefową, ale przede wszystkim  koleżanką. Służyła dobrą radą, nigdy nie odmawiała pomocy.

Była dla nas niekwestionowanym autorytetem, o ogromnej specjalistycznej wiedzy technicznej, prawnej i samorządowej.

 Zawsze brała czynny udział w każdym etapie procesu budowlanego, była bardzo zaangażowana w każdą nadzorowaną przez siebie inwestycję. Wyróżniała się tym, iż była niesłychanie uporządkowana, solidna i konsekwentna.

Potrafiła nas zdyscyplinować, ale i docenić.

W naszej pamięci zawsze pozostanie osobą życzliwą, ekspresyjną i pełną energii.

Była po prostu dobrym człowiekiem od którego mogliśmy się wiele nauczyć.

Odeszła bez słów pożegnania, będzie nam wszystkim jej brakowało.

 

Koleżanki i koledzy z Wydziału Inwestycji i Remontów

 

Rodzinie i wszystkim bliskim Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe śp. Krystyny Janoty odbędą się 10 marca 2018 roku (sobota) o godz. 8.30 w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2018-03-12 11:56:53 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie