Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

BURMISTRZ BIERUNIA WŚRÓD WYRÓŻNIONYCH TYTUŁEM „SAMORZĄDOWIEC ROKU 2017”

Data dodania: 2018-03-02

Wczoraj, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbywa się w Żywcu, Krystian Grzesica – burmistrz Bierunia odebrał statuetkę oraz tytuł SAMORZĄDOWIEC ROKU 2017, przyznawany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W tym roku redakcja postanowiła wyróżnić wszystkich 41. wójtów, burmistrzów i prezydentów, dzięki którym powstała pierwsza w Polsce instytucjonalizowana metropolia. To członkowie Zgromadzenia Ogólnego GZM (czyli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii).

„Viribus Unitis” – łac. wspólnymi siłami. To hasło polskich parlamentarzystów Austro-Węgier, którzy uważali, że walczyć o Polskę będą nie z bronią w ręku, a poprzez pracę organiczną i projekt polityczny. Można powiedzieć, że te właśnie słowa stały się przewodnim mottem obrad Kapituły Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” i przyznania tytułu „Samorządowiec Roku 2017” nie pojedynczej osobie, a całej grupie samorządowców. Tytuł ten Kapituła przyznała Członkom Zgromadzenia Ogólnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tj. wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i gmin wchodzących w skład metropolii. Wśród nich znalazł się również Krystian Grzesica – burmistrz Bierunia.

 

 

„Samorządowiec Roku” to tytuł, który Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przyznaje od kilku lat. „Wspólnota” docenia osoby, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej. W tym roku redakcja postanowiła wyróżnić wszystkich 41. wójtów, burmistrzów i prezydentów, dzięki którym powstała pierwsza w Polsce zinstytucjonalizowana metropolia. To niezwykle znaczący krok w budowaniu płaszczyzn współpracy samorządów terytorialnych, który jak uważa Kapituła Nagrody przyczynią się do rozwoju gmin i miast zrzeszonych w metropolii, ale też że stanie się ona inspiracją oraz wzorem dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kraju.

Nie ma wątpliwości, że stworzenie w Polsce skutecznych zarządów obszarów o potencjale metropolitalnym będzie miało znaczenie pobudzające rozwój całego kraju. Dlatego mimo wielu wydarzeń okołosamorządowych oraz wielu ciekawych inicjatyw w gminach, powiatach i województwach, Kapituła nie miała wątpliwości, że najpierw przyjęcie ustawy metropolitalnej, a potem ukonstytuowanie się zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, są wydarzeniami przełomowymi i w 2017 roku najważniejszymi.

Przyznanie nagrody wszystkim zrzeszonym w metropolii jest tym bardziej uzasadnione, że wielu z tych samorządowców brało czynny udział w przygotowaniu ustawy dla województwa śląskiego, zarówno od strony eksperckiej, jak i wspierając samą ideę. Jednak to, co naprawdę doceniono, to umiejętność współdziałania, jaką wykazali się nagrodzeni. Nie zapominajmy, że to 41 różnych osobowości, o różnych poglądach politycznych, stojących na czele bardzo różnych jednostek samorządu – od wielkich miast po gminy wiejskie.

Sylwetki wszystkich nagrodzonych i wyzwania stojące przed nimi i całą metropolią można znaleźć na portalu internetowym Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Przemysław Major 2018-03-02 13:32:41 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie