Oficjalny serwisUrzędu Miejskiego w Bieruniu

RUSZAJĄ DODATKOWE ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA

Data dodania: 2018-02-28

Ruszają dodatkowe zajęcia nauki pływania i to trzeci, kolejny rok z rzędu.

Dzięki operatywności Uczniowskiego Klubu Sportowego Unia Bieruń i współpracy w przygotowaniu projektu z Gminą Bieruń, Bieruńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz bieruńskimi szkołami podstawowymi po raz trzeci udało się pozyskać pieniądze na dodatkowe zajęcia pływania dla uczniów. Programem „Umiem pływać” będzie objętych blisko 600 uczniów klas I – III szkół podstawowych nr 1 oraz nr 3 w Bieruniu. Prowadzenie zajęć będzie możliwe dzięki środkom w wysokości 53 500,00 zł, pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki i środkom własnym w wysokości 13 580,00 zł. Zakłada się, iż w tym roku przeprowadzonych zostanie 800 godzin zajęć dla 40 grup, liczących maksymalnie do 15 osób każda. Każde dziecko objęte zostanie 20 godzinami zajęć dodatkowej, pozalekcyjnej nauki pływania.

Co ważne, udział w zajęciach jest bezpłatny.

Warto przypomnieć, iż w 2016 roku takimi zajęciami w Bieruniu objęto już ponad 500 najmłodszych uczniów szkół podstawowych . W 2017 roku ta ilość była nieco mniejsza, bo ponad 300 uczniów, ale wynikała ona z remontu basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu, przez co zajęcia nie mogły być prowadzone na tym obiekcie sportowym.

Głównymi celami ministerialnego Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” są:

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalni),

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu - tel. 32 216 40 67

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu - tel. 32 216 29 70


 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Mokry 2018-03-09 09:34:01 wstecz
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń
ul. Rynek 14
Tel.: (+48 32) 324 24 00, Fax: (+48 32) 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl

Newsletter

Miasta partnerskie